لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(26)
چاپ مجدد (9)
تالیف (34)
ترجمه (1)
تهران (17)
شهرستان (18)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (6)

تعداد یافت شده (35) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مقام معلم و بایسته‌های آن
نويسنده:محمداسماعیل نوری ؛ ويراستار:فاطمه اکبری ؛ ويراستار:حسین قاسم‌حمزه - پیامبر رحمت - دیویی: 371.102 - 232 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 100000 ریال - 3 -4-95661-600-978 انتخاب
2- امیر اسماعیل سامانی: فرمانروای بزرگ و عادل
نويسنده:محمد احمدپناهی ؛ خطاط:رضا صفایی - ندا - دیویی: 955.047 - 232 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1375 - 5500 ریال - 4 -15-5565-964 انتخاب
3- راهنمای دروس سال اول دبیرستان، مشتمل بر دروس: ریاضیات (1)، زبان انگلیسی (1)، عربی (1)، فیزیک (1) و آزمایشگاه، زبان فارسی (1)، علوم زیستی و بهداشت، ...
نويسنده:رضا صفایی ؛ نويسنده:حمید کاظمی ؛ نويسنده:سجاد نازی - میرشمس - دیویی: 373.238076 - 872 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1385 - 30000 ریال - 3 -12-7566-964 انتخاب
4- راهنمای دروس سال اول دبیرستان مشتمل بر دروس: ریاضیات (1)، زبان انگلیسی (1)، عربی (1)، زبان فارسی (1)، ...
نويسنده:رضا صفایی ؛ نويسنده:حمید کاظمی ؛ نويسنده:سجاد نازی - میرشمس - دیویی: 373.236076 - 872 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1383 - 27000 ریال - انتخاب
5- سفر به عراق: راهنمای اماکن زیارتی و زائرین عتبات عالیات عراق
نويسنده:زکریا بیگدلی ؛ زيرنظر:رضا صفایی - پیامبر رحمت - دیویی: 915.67042 - 562 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 70000 ریال - 0 -3-97470-600-978 انتخاب
6- ره‌توشه عزاداران حسینی
نويسنده:مسلم شوبکلایی ؛ زيرنظر:محسن مطلبی‌جونقانی ؛ زيرنظر:رضا صفایی - زمزم هدایت - دیویی: 297.9534 - 108 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 35000 ریال - 9 -220-246-964-978 انتخاب
7- چکیده مقالات برگزیده پژوهش‌های قرآنی
تدوين:رضا صفایی - پیامبر رحمت - دیویی: 297.15 - 108 صفحه - (در4جلد ) - جلد 2 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 55000 ریال - 1 -1-96553-600-978 انتخاب
8- جاسوس
نويسنده:رضا صفایی - گل یخ - دیویی: 955.0824045 - 288 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1382 - 20000 ریال - 8 -39-7018-964 انتخاب
9- انقلاب تونس
نويسنده:ابوالفضل بختیار ؛ زيرنظر:رضا صفایی ؛ ويراستار:حسن نوروزی - پیامبر رحمت - دیویی: 961.1053 - 104 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 70000 ریال - 3 -7-96553-600-978 انتخاب
10- سفر به عراق: راهنمای اماکن زیارتی و زائرین عتبات عالیات عراق
نويسنده:زکریا بیگدلی ؛ زيرنظر:رضا صفایی - پیامبر رحمت - دیویی: 915.67042 - 562 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 150000 ریال - 9 -0-97470-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4