لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(2)
چاپ مجدد (0)
تالیف (2)
ترجمه (0)
تهران (2)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (2) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- در جستجوی عدالت
نويسنده:مسعود شایق ؛ نويسنده:نگین بستاک - راشدین - 180 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 200000 ریال - 5 -517-361-600-978 انتخاب
2- آزادی در خانواده
نويسنده:مسعود شایق ؛ نويسنده:نگین بستاک - راشدین - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 200000 ریال - 5 -533-361-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1