لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(10)
چاپ مجدد (1)
تالیف (0)
ترجمه (11)
تهران (11)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (2)

تعداد یافت شده (11) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- اصول پرستاری کوزیر 2018 (مفاهیم، فرآیندها و تمرینات)
نويسنده:اودری برمن ؛ نويسنده:شرلی اسنایدر ؛ نويسنده:جرالین فرندسن - حیدری - دیویی: 610.73 - 196 صفحه - (در5جلد ) - جلد 1 - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1397 - 990000 ریال - 5 -103-489-600-978 انتخاب
2- مبانی پرستاری کوزیر: بخش اول: ماهیت پرستاری
نويسنده:اودری برمن ؛ نويسنده:شرلی اسنایدر ؛ نويسنده:جرالین فرندسن - علمی سنا - دیویی: 610.73 - 132 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 290000 ریال - 2 -099-488-600-978 انتخاب
3- مبانی پرستاری کوزیر: بخش سوم: فرایند پرستاری
نويسنده:اودری برمن ؛ نويسنده:شرلی اسنایدر ؛ نويسنده:جرالین فرندسن - علمی سنا - دیویی: 610.73 - 142 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 320000 ریال - 9 -087-488-600-978 انتخاب
4- مبانی پرستاری کوزیر: بخش دوم: مراقبت بهداشتی معاصر
نويسنده:اودری برمن ؛ نويسنده:شرلی اسنایدر ؛ نويسنده:جرالین فرندسن - علمی سنا - دیویی: 610.73 - 86 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 200000 ریال - 5 -100-488-600-978 انتخاب
5- اصول پرستاری کوزیر 2018 (مفاهیم، فرآیندها و تمرینات)
نويسنده:اودری برمن ؛ نويسنده:شرلی اسنایدر ؛ نويسنده:جرالین فرندسن - حیدری - دیویی: 610.73 - 500 صفحه - (در5جلد ) - جلد 4 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1980000 ریال - 6 -106-489-600-978 انتخاب
6- اصول پرستاری کوزیر 2018 (مفاهیم، فرآیندها و تمرینات)
نويسنده:اودری برمن ؛ نويسنده:شرلی اسنایدر ؛ نويسنده:جرالین فرندسن - حیدری - دیویی: 610.73 - 200 صفحه - جلد 2 - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1397 - 980000 ریال - 2 -104-489-600-978 انتخاب
7- اصول پرستاری کوزیر 2018 (مفاهیم، فرآیندها و تمرینات)
نويسنده:اودری برمن ؛ نويسنده:شرلی اسنایدر ؛ نويسنده:جرالین فرندسن - حیدری - دیویی: 610.73 - 520 صفحه - جلد 5 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1980000 ریال - 3 -107-489-600-978 انتخاب
8- مبانی پرستاری کوزیر و ارب
نويسنده:اودری برمن ؛ نويسنده:شرلی اسنایدر ؛ نويسنده:جرالین فرندسن - علمی سنا - دیویی: 610.73 - 656 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1398 - 1799000 ریال - 5 -171-488-600-978 انتخاب
9- اصول پرستاری کوزیر 2018 (مفاهیم، فرآیندها و تمرینات)
نويسنده:اودری برمن ؛ نويسنده:شرلی اسنایدر ؛ نويسنده:جرالین فرندسن - حیدری - دیویی: 610.73 - 208 صفحه - جلد 3 - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1397 - 980000 ریال - 9 -105-489-600-978 انتخاب
10- مجموعه سوالات مبانی پرستاری کوزیر و ارب (جهت آمادگی آزمون دکترای پرستاری)
نويسنده:اودری برمن ؛ نويسنده:شرلی اسنایدر ؛ نويسنده:جرالین فرندسن - نشر و تبلیغ بشری - دیویی: 610.73 - 184 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 460000 ریال - 6 -538-399-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2