لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(8)
چاپ مجدد (0)
تالیف (8)
ترجمه (0)
تهران (0)
شهرستان (8)
كودك و نوجوان (2)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (8) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- خاطرات یک محیط‌بان در توران زمین
نويسنده:حیدر جعفری ؛ تهيه و تنظيم:ابوالفضل طاشیان ؛ ويراستار:نسرین قربانی - چهل میقات - دیویی: 639.9 - 146 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 140000 ریال - 1 -12-8741-600-978 انتخاب
2- از هر چمن گلی
نويسنده:جلیله بونس‌آبادی ؛ ويراستار:ابوالفضل طاشیان - چهل میقات - دیویی: 297.02 - 192 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 2 -02-8741-600-978 انتخاب
3- دلی که لک می‌زند ...: مجموعه داستان‌های کوتاه
نويسنده:امیرعباس وحیدپور ؛ ويراستار:ابوالفضل طاشیان - آوای چلچله (چهل میقات سابق) - دیویی: 8fa3.62 - 126 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 0 -35-8741-600-978 انتخاب
4- یوزپلنگ کوچک: مجموعه داستان کوتاه برای نوجوانان
نويسنده:زینب حبیبی ؛ ويراستار:ابوالفضل طاشیان ؛ تصويرگر:فاطمه قربانی - آوای چلچله (چهل میقات سابق) - دیویی: 8fa3 - 70 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 500 نسخه - 120000 ریال - 8 -39-8741-600-978 انتخاب
5- تاش، نگین شاهوار
گردآورنده:محمد رضائی ؛ گردآورنده:علی رضائی ؛ گردآورنده:خدیجه زاهدی - آوای چلچله - دیویی: 955.8323 - 180 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 350000 ریال - 5 -56-8741-600-978 انتخاب
6- دفتر خمس
نويسنده:عباس معصومی ؛ تهيه و تنظيم:ابوالفضل طاشیان - آوای چلچله - دیویی: 297.356 - 40 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 2000 نسخه - 70000 ریال - 4 -66-8741-600-978 انتخاب
7- خلاصه‌ای از تفکر در اسلام
نويسنده:محمدحسین حاج‌محمدی ؛ ويراستار:ابوالفضل طاشیان - آوای چلچله - دیویی: 297.02 - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 170000 ریال - 2 -57-8741-600-978 انتخاب
8- گرگ سفید و جنگلبان: مجموعه داستان کوتاه برای نوجوانان
نويسنده:زینب حبیبی ؛ ويراستار:ابوالفضل طاشیان ؛ تصويرگر:فاطمه قربانی - آوای چلچله - دیویی: 8fa3.62 - 72 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 180000 ریال - 3 -63-8741-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1