لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(3)
چاپ مجدد (0)
تالیف (1)
ترجمه (2)
تهران (3)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (3) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- اصول پرستاری کوزیر 2018 (مفاهیم، فرآیندها و تمرینات)
نويسنده:اودری برمن ؛ نويسنده:شرلی اسنایدر ؛ نويسنده:جرالین فرندسن - حیدری - دیویی: 610.73 - 520 صفحه - جلد 5 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1980000 ریال - 3 -107-489-600-978 انتخاب
2- اصول پرستاری کوزیر 2018 (مفاهیم، فرآیندها و تمرینات)
نويسنده:اودری برمن ؛ نويسنده:شرلی اسنایدر ؛ نويسنده:جرالین فرندسن - حیدری - دیویی: 610.73 - 500 صفحه - (در5جلد ) - جلد 4 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1980000 ریال - 6 -106-489-600-978 انتخاب
3- کتاب جامع روش تحقیق در علوم پزشکی: قابل استفاده در آزمون دکتری تخصصی
نويسنده:حمیدرضا صادقی‌گندمانی ؛ نويسنده:عابد عسگری‌ترازوج ؛ نويسنده:سهیلا حسینی - علمی سنا - دیویی: 610.72 - 248 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 350000 ریال - 4 -082-488-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1