لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(7)
چاپ مجدد (8)
تالیف (5)
ترجمه (10)
تهران (13)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (5)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (15) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- فیزیولوژی برن و لوی 2010
نويسنده:بروس کوپن ؛ نويسنده:بروس استنتون ؛ مترجم:علی راستگارفرج‌زاده - اندیشه رفیع - دیویی: 612 - 922 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 3 سال 1395 - 500 نسخه - 500000 ریال - 6 -292-987-964-978 انتخاب
2- الگوی اجتماعی، پایگاه و نقش زن مسلمان در جامعه اسلامی بر اساس دیدگاه حضرت امام خمینی (ره)
نويسنده:فاطمه صفری - سازمان تبلیغات اسلامی، مرکز چاپ و نشر - دیویی: 297.4831 - 266 صفحه - وزیری (مقوایی) - چاپ 4 سال 1374 - 5000 نسخه - 3500 ریال - انتخاب
3- الگوی اجتماعی، پایگاه و نقش زن مسلمان در جامعه اسلامی بر اساس دیدگاه حضرت امام خمینی (ره)
نويسنده:فاطمه صفری - سازمان تبلیغات اسلامی، مرکز چاپ و نشر - دیویی: 297.4831 - 266 صفحه - وزیری (مقوایی) - چاپ 6 سال 1374 - 5000 نسخه - 3500 ریال - انتخاب
4- گلدان خالی، ترس، دو قرص نان
نويسنده: دمی ؛ نويسنده:جیمز‌نورینگتون هوگس ؛ نويسنده: اوهنری - فرای علم - دیویی: 895.13 - 82 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1396 - 3000 نسخه - 70000 ریال - 0 -14-7280-600-978 انتخاب
5- اعتیاد و زنان، تفاوت‌های جنسیتی در زمینه سوء مصرف مواد و درمان آن
نويسنده:فاطمه صفری ؛ تهيه و تنظيم: پژوهشکده‌ملی‌مطالعات‌موادمخدرایران - آینه کتاب - دیویی: 362.29082 - 32 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 2000 نسخه - 964-91432-2-X انتخاب
6- الگوی اجتماعی، پایگاه و نقش زن مسلمان در جامعه اسلامی بر اساس دیدگاه حضرت امام خمینی (ره)
نويسنده:فاطمه صفری - سازمان تبلیغات اسلامی، مرکز چاپ و نشر - دیویی: 297.4831 - 266 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1374 - 5000 نسخه - 3500 ریال - انتخاب
7- 7 راهکار موفقیت‌آمیز برای تقویت هوش هیجانی در کلاس درس
نويسنده:مرضیه پانچو ؛ مترجم:علی روحانی ؛ مترجم:فاطمه صفری - جهاد دانشگاهی ‌واحد اصفهان - دیویی: 370.1534 - 122 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 50000 ریال - 8 -00-6098-964-978 انتخاب
8- گلدان خالی، ترس، دو قرص نان
نويسنده: دمی ؛ نويسنده:جیمز‌نورینگتون هوگس ؛ نويسنده: اوهنری - فرای علم - دیویی: 895.13 - 80 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 3000 نسخه - 45000 ریال - 0 -14-7280-600-978 انتخاب
9- تصفیه‌ی آب، اصول و طراحی: مبانی، شیمی و میکروبیولوژی آب
نويسنده: سازمان جهانی MWH ؛ مترجم:عباس جعفری ؛ مترجم:فاطمه صفری - دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهرکرد - دیویی: 628.3 - 420 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 2000 نسخه - 80000 ریال - 1 -654-223-964-978 انتخاب
10- گلدان خالی، ترس، دو قرص نان
نويسنده: دمی ؛ نويسنده:جیمز‌نورینگتون هوگس ؛ نويسنده: اوهنری - فرای علم - دیویی: 895.13 - 80 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1394 - 2000 نسخه - 50000 ریال - 0 -14-7280-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2