لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(29)
چاپ مجدد (22)
تالیف (45)
ترجمه (6)
تهران (51)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (13)

تعداد یافت شده (51) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- جهان اسلام: شرق آفریقا
محقق:سیدیحیی صفوی ؛ محقق:سیدحمزه صفوی ؛ محقق:علیرضا فرشچی - امیرکبیر،موسسه آینده‌پژوهی جهان اسلام - دیویی: 909.097671 - 292 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 450000 ریال - 2 -1628-00-964-978 انتخاب
2- جهان اسلام و اقتصاد دانش‌بنیان
نويسنده:سیدیحیی صفوی ؛ نويسنده:سیدحمزه صفوی ؛ نويسنده:مجتبی یعقوبی - سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی - دیویی: 658.4038 - 862 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 580000 ریال - 7 -983-102-600-978 انتخاب
3- درآمدی نو بر جغرافیای سیاسی
نويسنده:ریچارد مویر ؛ مترجم:دره میرحیدر ؛ باهمكاري:سیدیحیی صفوی - سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح - دیویی: 320.12 - 560 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1391 - 3000 نسخه - 60000 ریال - 7 -51-6383-964-978 انتخاب
4- آشنایی با علوم و معارف دفاع مقدس
نويسنده:هادی پیری ؛ نويسنده:مجتبی شربتی ؛ زيرنظر:سیدیحیی صفوی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 955.0843 - 250 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 12 سال 1393 - 50000 نسخه - 85000 ریال - 2 -908-530-964-978 انتخاب
5- مقدمه‌ای بر جغرافیای نظامی ایران (استانهای مرکزی کشور)
نويسنده:سیدیحیی صفوی - سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح - دیویی: 355.4755 - 396 صفحه - (در5جلد ) - جلد 4 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 4000 نسخه - 25000 ریال - 4 -11-8408-964 انتخاب
6- عکاسی و عکسبرداری در مهندسی نقشه‌برداری
نويسنده:مهدی مدیری ؛ مقدمه:سیدیحیی صفوی - سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح - دیویی: 778.35 - 200 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 2000 نسخه - 7000 ریال - 7 -29-6383-964 انتخاب
7- مقدمه‌ای بر جغرافیای نظامی ایران (شمالغرب و غرب کشور)
نويسنده:سیدیحیی صفوی ؛ به‌اهتمام: دانشگاه‌امام‌حسین - سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح - دیویی: 355.4755 - 324 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1381 - 3000 نسخه - 15000 ریال - 7 -32-6383-964 انتخاب
8- مقدمه‌ای بر جغرافیای نظامی ایران (شمالغرب و غرب کشور)
نويسنده:سیدیحیی صفوی - سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح - دیویی: 355.4755 - 324 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 3000 نسخه - 10000 ریال - 7 -32-6383-964 انتخاب
9- مقدمه‌ای بر جغرافیای نظامی ایران (جنوب و جنوب شرق کشور)
نويسنده:سیدیحیی صفوی - سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح - دیویی: 355.4755 - 386 صفحه - جلد 3 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 3000 نسخه - 18000 ریال - 5 -50-6383-964 انتخاب
10- مقدمه‌ای بر جغرافیای نظامی ایران (شمال و شمالشرق کشور)
نويسنده:سیدیحیی صفوی - سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح - دیویی: 355.4755 - 288 صفحه - جلد 2 - وزیری (شومیز) - 3000 نسخه - 12000 ریال - 1 -49-6383-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 6