لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(7)
چاپ مجدد (6)
تالیف (13)
ترجمه (0)
تهران (13)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (13) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات حقوقی، به انضمام: نظریه‌های تفسیری شورای نگهبان، آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور، بخشنامه‌های قوه قضائیه، .
نويسنده:غلامرضا شهری ؛ نويسنده:فریدون تحصیلدوست ؛ نويسنده:حمیدرضا گودرزی - روزنامه رسمی کشور - دیویی: 349.55 - 1226 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1384 - 2 -04-8660-964 انتخاب
2- مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات حقوقی، به انضمام: نظریه‌های تفسیری شورای نگهبان، آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور، بخشنامه‌های قوه قضائیه، .
نويسنده:غلامرضا شهری ؛ نويسنده:فریدون تحصیلدوست ؛ نويسنده:عباسعلی رحیمی‌اصفهانی - روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران - دیویی: 349.55 - 2836 صفحه - جلد 2 - وزیری (گالینگور) - چاپ 3 سال 1397 - 7 -18-7894-600-978 انتخاب
3- نظریات قضائی دادستان کل کشور بانضمام: آراء دیوانعالی کشور در اجرا مواد 18 و 31 ...
تدوين:محمدهاشم صمدی‌اهری - کتابخانه ‌گنج ‌دانش - دیویی: 348.5505 - 404 صفحه - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1378 - 16000 ریال - 6 -65-5986-964 انتخاب
4- مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات حقوقی، به انضمام: نظریه‌های تفسیری شورای نگهبان، آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور، بخشنامه‌های قوه قضائیه، .
نويسنده:غلامرضا شهری ؛ نويسنده:فریدون تحصیلدوست ؛ نويسنده:عباسعلی رحیمی‌اصفهانی - روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران - دیویی: 349.55 - 1454 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1391 - 0 -50-8660-964-978 انتخاب
5- مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات حقوقی، به انضمام: نظریه‌های تفسیری شورای نگهبان، آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور، بخشنامه‌های قوه قضائیه، .
نويسنده:غلامرضا شهری ؛ نويسنده:فریدون تحصیلدوست ؛ نويسنده:عباسعلی رحیمی‌اصفهانی - روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران - دیویی: 349.55 - 1462 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 3 سال 1397 - 0 -17-7894-600-978 انتخاب
6- نسب ناشی از لقاح مصنوعی در حقوق ایران و اسلام
نويسنده:محمدهاشم صمدی‌اهری - کتابخانه ‌گنج ‌دانش - دیویی: 297.379 - 168 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1382 - 20000 ریال - 8 -15-7618-964 انتخاب
7- مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات حقوقی، به انضمام: نظریه‌های تفسیری شورای نگهبان، آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور، بخشنامه‌های قوه قضائیه، .
نويسنده:غلامرضا شهری ؛ نويسنده:فریدون تحصیلدوست ؛ نويسنده:حمیدرضا گودرزی - روزنامه رسمی کشور - دیویی: 349.55 - 1254 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1384 - 0 -05-8660-964 انتخاب
8- نظریات اداره حقوقی قوه قضائیه در رابطه با قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب
تهيه و تنظيم:غلامرضا شهری ؛ تهيه و تنظيم:سروش ستوده‌جهرمی ؛ تهيه و تنظيم:محمدهاشم صمدی‌اهری - کتابخانه ‌گنج ‌دانش - دیویی: 347.55 - 388 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1375 - 12000 ریال - انتخاب
9- مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات حقوقی، به انضمام: نظریه‌های تفسیری شورای نگهبان، آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور، بخشنامه‌های قوه قضائیه، .
نويسنده:غلامرضا شهری ؛ نويسنده:فریدون تحصیلدوست ؛ نويسنده:حمیدرضا گودرزی - روزنامه رسمی کشور - دیویی: 349.55 - 1308 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1389 - 0 -47-8660-964-978 انتخاب
10- مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات حقوقی، به انضمام: نظریه‌های تفسیری شورای نگهبان، آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور، بخشنامه‌های قوه قضائیه، .
نويسنده:غلامرضا شهری ؛ نويسنده:فریدون تحصیلدوست ؛ نويسنده:حمیدرضا گودرزی - روزنامه رسمی کشور - دیویی: 349.55 - 982 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1389 - 3 -46-8660-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2