لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(31)
چاپ مجدد (74)
تالیف (99)
ترجمه (6)
تهران (100)
شهرستان (5)
كودك و نوجوان (48)
كمك درسی و آموزشی (2)

تعداد یافت شده (105) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- پنج گنج فردوسی: خلاصه پنج داستان شورانگیز: داستان رودابه و زال
به‌اهتمام:احمد کوشا ؛ مترجم:فاطمه سلطانی‌یکتا ؛ نقاش:صادق صندوقی - آتلیه هنر - دیویی: 8fa1.21 - 150 صفحه - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 3 سال 1380 - 964-6309-02-X انتخاب
2- داستانهای شاهنامه فردوسی
نويسنده:ابوالقاسم فردوسی ؛ مصحح:محمدحسن شیرازی ؛ نقاش:محمدباقر آقامیری - پیام محراب - دیویی: 8fa1.21 - 402 صفحه - رحلی (گالینگور) - چاپ 4 سال 1387 - 2 -10-7083-964-978 انتخاب
3- افسانه های شیرین از روزگاران دیرین
نويسنده:خسرو شایسته ؛ نقاش:صادق صندوقی - سپیده - دیویی: 398 - 112 صفحه - جلد 1 - وزیری - چاپ 1 سال 1365 - 250 ریال - انتخاب
4- لطیفه‌های شیرین
نويسنده:اسماعیل برادران‌شاهرودی ؛ نقاش:صادق صندوقی - جواهری - دیویی: 8fa7.62 - 152 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1372 - 152 ریال - انتخاب
5- داستانهای شاهنامه فردوسی
نويسنده:ابوالقاسم فردوسی ؛ مصحح:محمدحسن شیرازی ؛ نقاش:محمدباقر آقامیری - پیام محراب - دیویی: 8fa1.21 - 400 صفحه - سلطانی (گالینگور) - چاپ 2 سال 1384 - 6 -10-7083-964 انتخاب
6- زبان‌آموزی کودکان: واحد حیوانات
تهيه و تنظيم:سکینه جوانشیر ؛ نقاش:صادق صندوقی - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 373.3049 - 24 صفحه - جلد 1 - رحلی (شومیز) - چاپ 5 سال 1378 - 3800 ریال - 2 -652-436-964 انتخاب
7- زبان‌آموزی کودکان: واحد حیوانات
تهيه و تنظيم: دفترآموزش‌کودکان‌ودانش‌آموزان‌استثنایی ؛ تهيه و تنظيم:سکینه جوانشیر ؛ نقاش:صادق صندوقی - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 372.21 - 24 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 6 سال 1381 - 4600 ریال - 3 -617-353-964 انتخاب
8- امپریالیسم یا شیطان بزرگ را بشناسیم
نقاش:صادق صندوقی - نشر سبحان - دیویی: 320.5 - 15 صفحه - وزیری - چاپ 1 سال 1359 - 20 ریال - انتخاب
9- حاتم طایی و گنج قارون: از سری داستانهای مستند تاریخی
نويسنده:محمود احیایی ؛ نقاش:صادق صندوقی - ندا - دیویی: 8fa3.62 - 128 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1377 - 3000 ریال - 1 -87-5565-964 انتخاب
10- دیوان حافظ شیرازی
نويسنده:شمس‌الدین‌محمد حافظ ؛ خطاط:مصطفی اشرفی‌ ؛ مذهب:صادق صندوقی - پیام محراب - دیویی: 8fa1.32 - 432 صفحه - جیبی (سلفون) - چاپ 4 سال 1374 - 4500 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 11