لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(294)
چاپ مجدد (0)
تالیف (294)
ترجمه (0)
تهران (294)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (294)

تعداد یافت شده (294) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- سوالات کنکور 95 رشته علوم سلولی و ملکولی کد (2205) با پاسخ‌ تشریحی دکتری (بخش اول)
گردآورنده: دپارتمان زیست‌شناسی مدرسان برتر - مدرسان برتر - دیویی: 574.87 - 102 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 60000 ریال - 3 -0857-07-600-978 انتخاب
2- سوال و پاسخ مجموعه زیست ژنتیک مولکولی (بخش اول) دکتری آزاد سال 95
گردآورنده: دپارتمان زیست‌شناسی مدرسان برتر - مدرسان برتر - دیویی: 574.87 - 102 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 60000 ریال - 6 -1127-07-600-978 انتخاب
3- فیزیولوژی عضلات و دستگاه کلیوی "مرجع دانشگاهی (دکتری)"
نويسنده: دپارتمان زیست‌شناسی مدرسان برتر - مدرسان برتر - دیویی: 612.463 - 114 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 112000 ریال - 7 -129-371-600-978 انتخاب
4- مجموعه سوالات تالیفی دوره دکتری زیست‌شناسی - سلولی و تکوینی گیاهی (بخش اول)
نويسنده: دپارتمان زیست‌شناسی مدرسان برتر - مدرسان برتر - دیویی: 581.076 - 124 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 121000 ریال - 6 -449-371-600-978 انتخاب
5- مجموعه سوالات تالیفی دوره دکتری زیست‌شناسی - سلولی و تکوینی گیاهی (بخش چهارم)
نويسنده: دپارتمان زیست‌شناسی مدرسان برتر - مدرسان برتر - دیویی: 581.076 - 102 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 60000 ریال - 3 -763-371-600-978 انتخاب
6- مجموعه سوالات تالیفی دوره دکتری زیست‌شناسی - فیزیولوژی گیاهی (بخش سوم)
نويسنده: دپارتمان زیست‌شناسی مدرسان برتر - مدرسان برتر - دیویی: 581.1 - 102 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 120000 ریال - 3 -651-371-600-978 انتخاب
7- سئوالات کنکور 93 رشته زیست‌شناسی - ژنتیک مولکولی (کد 2228) با پاسخ‌های تشریحی دکتری
نويسنده: دپارتمان زیست‌شناسی مدرسان برتر - مدرسان برتر - دیویی: 574.87 - 192 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 114600 ریال - 7 -0044-07-600-978 انتخاب
8- مجموعه سوالات و پاسخ‌های تشریحی رشته زیست گیاهی کارشناسی ارشد 94 (سری سوم)
گردآورنده: دپارتمان زیست‌شناسی مدرسان برتر - مدرسان برتر - دیویی: 581 - 102 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 60000 ریال - 6 -0322-07-600-978 انتخاب
9- مجموعه سوالات و پاسخ‌های تشریحی رشته زیست جانوری کارشناسی ارشد 94 (سری ششم)
گردآورنده: دپارتمان زیست‌شناسی مدرسان برتر - مدرسان برتر - دیویی: 591.1076 - 102 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 60000 ریال - 3 -0547-07-600-978 انتخاب
10- سوالات کنکور 96 رشته سیستماتیک و بوم‌شناسی گیاهی کد 2221 با پاسخ تشریحی دکتری (بخش دوم)
گردآورنده: دپارتمان زیست‌شناسی مدرسان برتر - مدرسان برتر - دیویی: 581.012 - 102 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 60000 ریال - 1 -1346-07-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 30