لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(3)
چاپ مجدد (0)
تالیف (3)
ترجمه (0)
تهران (2)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (1)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (3) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تاثیر خوشنویسی بر روی هنر و تمدن اسلامی
نويسنده:فرشته برجسته - سلسله مهر - 188 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 500 نسخه - 250000 ریال - 9 -80-5260-600-978 انتخاب
2- مطالعه تطبیقی درباره جایگاه نماد در هنر اسلامی و هنر مسیحی
نويسنده:فرشته برجسته - سلسله مهر - 238 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 500 نسخه - 250000 ریال - 6 -81-5260-600-978 انتخاب
3- خلاقیت و نقاشی
نويسنده:فرشته برجسته - زبان عطا - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 100000 ریال - 7 -42-6713-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1