لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(4)
چاپ مجدد (0)
تالیف (4)
ترجمه (0)
تهران (2)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (2)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (4) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- کودک خلاق
نويسنده:فرشته برجسته - زبان عطا - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 100000 ریال - 5 -46-6713-600-978 انتخاب
2- خلاقیت و نقاشی
نويسنده:فرشته برجسته - زبان عطا - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 100000 ریال - 7 -42-6713-600-978 انتخاب
3- تاثیر خوشنویسی بر روی هنر و تمدن اسلامی
نويسنده:فرشته برجسته - سلسله مهر - 188 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 500 نسخه - 250000 ریال - 9 -80-5260-600-978 انتخاب
4- مطالعه تطبیقی درباره جایگاه نماد در هنر اسلامی و هنر مسیحی
نويسنده:فرشته برجسته - سلسله مهر - 238 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 500 نسخه - 250000 ریال - 6 -81-5260-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1