لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(47)
چاپ مجدد (18)
تالیف (8)
ترجمه (57)
تهران (65)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (64)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (65) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- سونیک
نويسنده:ایان فلین ؛ مترجم:محمدحسین فرد ؛ گرافيست:حمیدرضا فرد - همراهان جوان - دیویی: 813 - 24 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 150000 ریال - 6 -94-6474-600-978 انتخاب
2- باب اسفنجی
نويسنده:نیت نیل ؛ نويسنده:اسکات روبرتز ؛ نويسنده:دیوید دگراند - همراهان جوان - دیویی: 813 - 32 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 195000 ریال - 6 -46-6327-622-978 انتخاب
3- باب اسفنجی
نويسنده:استیون هیلنبرگ ؛ نويسنده:دیوید دگرانید ؛ نويسنده:اسکات رابرت - همراهان جوان - دیویی: 813 - 24 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 150000 ریال - 7 -23-6327-622-978 انتخاب
4- لاک‌پشت‌های نینجا
نويسنده:اریک برنهام ؛ مترجم:امیرحسین معرفت ؛ مترجم:علی فرد - همراهان جوان - دیویی: 813 - 24 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 185000 ریال - 5 -56-6327-622-978 انتخاب
5- خیزش لاکپشت‌های نینجا
نويسنده:متیوکی. منینگ ؛ تصويرگر:چاد توماس ؛ مترجم:امیرحسین معرفت - همراهان جوان - دیویی: 741.5 - 24 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1399 - 185000 ریال - 5 -43-6327-622-978 انتخاب
6- گیسو کمند
نويسنده:آلساندرو فراری ؛ نويسنده:لیز مارشام ؛ نويسنده:اسکات پترسون - همراهان جوان - دیویی: 813 - 32 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 150000 ریال - 7 -07-6327-622-978 انتخاب
7- باب اسفنجی
مترجم:محمدحسین فرد ؛ گرافيست:حمیدرضا فرد ؛ گرافيست:امیرحسین معرفت - همراهان جوان - دیویی: 813 - 32 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 195000 ریال - 5 -27-6327-622-978 انتخاب
8- باب اسفنجی
نويسنده:نیت نیل ؛ نويسنده:اسکات روبرتز ؛ نويسنده:دیوید دگراند - همراهان جوان - دیویی: 813 - 32 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 150000 ریال - 2 -89-6474-600-978 انتخاب
9- پرندگان خشمگین
نويسنده:یانه توریسوا ؛ نويسنده:پل توبین ؛ نويسنده:جولین فری - همراهان جوان - دیویی: 741.5 - 24 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 185000 ریال - 9 -32-6327-622-978 انتخاب
10- لاک‌پشت‌های نینجا
نويسنده:اریک برنهام ؛ مترجم:امیرحسین معرفت ؛ مترجم:علی فرد - همراهان جوان - دیویی: 813 - 24 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1399 - 185000 ریال - 5 -56-6327-622-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 7