لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(22)
چاپ مجدد (0)
تالیف (2)
ترجمه (20)
تهران (22)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (22)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (22) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- دختران پفپفی قدرتمند
نويسنده:تروی لیتل ؛ مترجم:مریم خاکپاش ؛ گرافيست:حمیدرضا فرد - همراهان جوان - 24 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 3000 نسخه - 150000 ریال - 1 -86-6474-600-978 انتخاب
2- لاک‌پشت‌های نینجا
نويسنده:اسکات تیپتون ؛ نويسنده:دیوید تیپتون ؛ مترجم:امیرحسین معرفت - همراهان جوان - 24 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 9 -16-6327-622-978 انتخاب
3- گیسو کمند
نويسنده:آلساندرو فراری ؛ نويسنده:لیزا مارشام ؛ نويسنده:اسکات پترسون - همراهان جوان - 32 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 7 -07-6327-622-978 انتخاب
4- سونیک
نويسنده:ایان فلین ؛ مترجم:محمدحسین فرد ؛ گرافيست:حمیدرضا فرد - همراهان جوان - 24 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 6 -94-6474-600-978 انتخاب
5- گیسو کمند
نويسنده:آلساندرو فراری ؛ نويسنده:اسکات پترسون ؛ نويسنده:لیزا مارشام - همراهان جوان - 20 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 150000 ریال - 9 -80-6474-600-978 انتخاب
6- داستان‌های اردکی: شماره چهارم
نويسنده:جو کارامنگا ؛ مترجم:امیرحسین معرفت ؛ گرافيست:حمیدرضا فرد - همراهان جوان - 24 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 1 -99-6474-600-978 انتخاب
7- میکی موس: شماره سوم
نويسنده:نیکول سیتلر ؛ نويسنده:تراویس سیتلر ؛ مترجم:امیرحسین معرفت - همراهان جوان - 24 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 0 -96-6474-600-978 انتخاب
8- باب اسفنجی: شماره 5
نويسنده:استیون هیلنبرگ ؛ نويسنده:دیوید دگرانید ؛ نويسنده:اسکات رابرت - همراهان جوان - 24 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 7 -23-6327-622-978 انتخاب
9- داستان‌های اردکی
نويسنده:جو کارامنگا ؛ مترجم:امیرحسین معرفت ؛ گرافيست:حمیدرضا فرد - همراهان جوان - 24 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 3000 نسخه - 130000 ریال - 0 -70-6474-600-978 انتخاب
10- شاهزادگان دیزنی: شماره اول
نويسنده:ایمی مبرسون ؛ نويسنده:جورجیا بال ؛ نويسنده:جفری گلدن - همراهان جوان - 20 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 150000 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3