لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(8)
چاپ مجدد (2)
تالیف (0)
ترجمه (10)
تهران (10)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (8)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (10) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- جنگ ستارگان: شماره دوم
نويسنده:جیسون آرون ؛ مترجم:علی فرد ؛ طراح:جان کسدی - همراهان جوان - دیویی: 741.5973 - 24 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 0 -06-6327-622-978 انتخاب
2- جنگ ستارگان
نويسنده:جیسون آرون ؛ مترجم:علی فرد ؛ طراح:جان کسدی - همراهان جوان - دیویی: 741.5973 - 32 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 3000 نسخه - 195000 ریال - 1 -60-6474-600-978 انتخاب
3- جنگ ستارگان
نويسنده:جیسون آرون ؛ مترجم:علی فرد ؛ طراح:جان کسدی - همراهان جوان - دیویی: 741.5973 - 24 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 185000 ریال - 7 -52-6327-622-978 انتخاب
4- جنگ ستارگان
نويسنده:جیسون آرون ؛ مترجم:علی فرد ؛ طراح:جان کسدی - همراهان جوان - دیویی: 741.5973 - 24 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 185000 ریال - 0 -64-6327-622-978 انتخاب
5- جنگ ستارگان
نويسنده:جیسون آرون ؛ مترجم:علی فرد ؛ طراح:جان کسدی - همراهان جوان - دیویی: 741.5973 - 32 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 3000 نسخه - 120000 ریال - 1 -60-6474-600-978 انتخاب
6- جنگ ستارگان: سایه کوهستان
نويسنده:جیسون آرون ؛ تصويرگر:سالوادور لاروکا ؛ تصويرگر:ادگار دلگادو - باژ - دیویی: 813 - 36 صفحه - جلد 2 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 2500 نسخه - 150000 ریال - 7 -66-9871-600-978 انتخاب
7- جنگ ستارگان: خاطرات یک جدای
نويسنده:جیسون آرون ؛ مترجم:کژوان آبهشت ؛ تصويرگر:سالوادور لاروکا - باژ - دیویی: 741.5973 - 16 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 2500 نسخه - 140000 ریال - 7 -40-9871-600-978 انتخاب
8- جنگ ستارگان: ‌راز کوهستان
نويسنده:جیسون آرون ؛ تصويرگر:سالوادور لاروکا ؛ تصويرگر:ادگار دلگادو - باژ - دیویی: 813 - 32 صفحه - جلد 4 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 2500 نسخه - 150000 ریال - 1 -68-9871-600-978 انتخاب
9- جنگ ستارگان: ‌برای یودا
نويسنده:جیسون آرون ؛ تصويرگر:سالوادور لاروکا ؛ تصويرگر:ادگار دلگادو - باژ - دیویی: 813 - 32 صفحه - جلد 5 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 2500 نسخه - 160000 ریال - 8 -69-9871-600-978 انتخاب
10- جنگ ستارگان
نويسنده:جیسون آرون ؛ مترجم:علی فرد ؛ طراح:جان کسدی - همراهان جوان - دیویی: 741.5973 - 24 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 3000 نسخه - 185000 ریال - 0 -06-6327-622-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1