لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(4)
چاپ مجدد (0)
تالیف (4)
ترجمه (0)
تهران (1)
شهرستان (3)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (4) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- برزخ اما ...
نويسنده:نشمیل قربانی ؛ ويراستار:سمیرا شیرانلی - آیی‌ سا - دیویی: 8fa3.62 - 424 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 400000 ریال - 5 -6-99687-622-978 انتخاب
2- رز سیاه
نويسنده:الناز دادخواه ؛ ويراستار:سمیرا شیرانلی - آئی ‌سا - دیویی: 8fa3.62 - 468 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 500000 ریال - 0 -0-95194-622-978 انتخاب
3- عروس ناخواسته
نويسنده:میترا شیرانلی ؛ ويراستار:سمیرا شیرانلی - آئی ‌سا - دیویی: 8fa3.62 - 368 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 260000 ریال - 4 -1-99195-622-978 انتخاب
4- نیلوفرهای مردابی
نويسنده:میترا شیرانلی ؛ ويراستار:سمیرا شیرانلی - آئی‌سا - دیویی: 8fa3.62 - 552 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 900000 ریال - 5 -10-6462-622-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1