لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(6)
چاپ مجدد (27)
تالیف (33)
ترجمه (0)
تهران (33)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (33) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- ردیف میرزا عبدالله: نت‌نویسی آموزشی و تحلیلی
نويسنده:داریوش طلایی - نشر نی - دیویی: 789.162 - 444 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 12 سال 1396 - 450000 ریال - 5 -01-802605-M انتخاب
2- تحلیل ردیف: بر اساس نت‌نویسی ردیف میرزاعبدالله با نمودارهای تشریحی
نويسنده:داریوش طلایی - نشر نی - دیویی: 789.162 - 544 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 5 سال 1397 - 580000 ریال - 2 -02-802605-0-979 انتخاب
3- تحلیل ردیف: بر اساس نت‌نویسی ردیف میرزاعبدالله با نمودارهای تشریحی
نويسنده:داریوش طلایی - نشر نی - دیویی: 789.162 - 544 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 3 سال 1395 - 500000 ریال - 2 -02-802605-0-979 انتخاب
4- 23 قطعه پیش درآمدها و رنگهای علی‌اکبرخان شهنازی
نويسنده:داریوش طلایی - موسسه‌ فرهنگی‌ هنری ‌ماهور - دیویی: 789.3 - 68 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 5 سال 1399 - 360000 ریال - 9 -17-0802604-979 انتخاب
5- ردیف میرزا عبدالله: نت‌نویسی آموزشی و تحلیلی
نويسنده:داریوش طلایی - نشر نی - دیویی: 789.162 - 496 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 3 سال 1389 - 120000 ریال - 8 -00-802605-M انتخاب
6- ردیف میرزا عبدالله: نت‌نویسی آموزشی و تحلیلی
نويسنده:داریوش طلایی - موسسه‌ فرهنگی‌ هنری ‌ماهور - دیویی: 789.162 - 444 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 15 سال 1399 - 5 -01-802605-M انتخاب
7- نگرشی نو به تئوری موسیقی ایرانی (ردیف و سیستم‌مدال)
نويسنده:داریوش طلایی - موسسه‌ فرهنگی‌ هنری ‌ماهور - دیویی: 789 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1372 - انتخاب
8- ردیف میرزا عبدالله: نت‌نویسی آموزشی و تحلیلی
نويسنده:داریوش طلایی - موسسه‌ فرهنگی‌ هنری ‌ماهور - دیویی: 789.162 - 448 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 11 سال 1396 - 400000 ریال - 5 -01-802605-0-979 انتخاب
9- تحلیل ردیف: بر اساس نت‌نویسی ردیف میرزاعبدالله با نمودارهای تشریحی
نويسنده:داریوش طلایی - نشر نی - دیویی: 789.162 - 544 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 7 سال 1399 - 860000 ریال - 9 -3-802605-0-979 انتخاب
10- ردیف میرزا عبدالله: نت‌نویسی آموزش و تحلیلی
نويسنده:داریوش طلایی - کاراپیام - دیویی: 784.0955 - 496 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 4 سال 1383 - 55000 ریال - 5 -6-95063-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4