لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(6)
چاپ مجدد (27)
تالیف (33)
ترجمه (0)
تهران (33)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (33) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- گزیده مقالات همایش بین‌المللی عبدالقادر مراغی
به‌اهتمام:داریوش طلایی ؛ ويراستار:عباس‌علی عزتی - موسسه تالیف ترجمه و نشر آثار هنری متن - دیویی: 789.092 - 232 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 70000 ریال - 9 -146-232-964-978 انتخاب
2- ردیف میرزا عبدالله: آموزشی و تحلیلی
نويسنده:داریوش طلایی - موسسه‌ فرهنگی‌ هنری ‌ماهور - دیویی: 789.162 - 508 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 3 سال 1379 - 30000 ریال - 8 -00-6409-964 انتخاب
3- ردیف میرزا عبدالله: نت‌نویسی آموزشی و تحلیلی
نويسنده:داریوش طلایی - نشر نی - دیویی: 789.162 - 496 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 3 سال 1389 - 120000 ریال - 8 -00-802605-M انتخاب
4- تحلیل ردیف: بر اساس نت‌نویسی ردیف میرزاعبدالله با نمودارهای تشریحی
نويسنده:داریوش طلایی - نشر نی - دیویی: 789.162 - 552 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 4 سال 1396 - 500000 ریال - 2 -02-802605-0-979 انتخاب
5- 23 قطعه پیش درآمدها و رنگهای علی‌اکبرخان شهنازی
نويسنده:داریوش طلایی - موسسه‌ فرهنگی‌ هنری ‌ماهور - دیویی: 789.3 - 68 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 3 سال 1389 - 20000 ریال - 9 -17-802604-0-979 انتخاب
6- ردیف میرزا عبدالله: تست نوین آموزش و تحلیلی
نويسنده:داریوش طلایی - موسسه‌ فرهنگی‌ هنری ‌ماهور - دیویی: 789.162 - 508 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1376 - 30000 ریال - 8 -00-6409-964 انتخاب
7- ردیف میرزا عبدالله: نت‌نویسی آموزشی و تحلیلی
نويسنده:داریوش طلایی - نشر نی - دیویی: 789.162 - 448 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 9 سال 1395 - 300000 ریال - 5 -01-802605-M انتخاب
8- ردیف میرزا عبدالله: نت‌نویسی آموزشی و تحلیلی
نويسنده:داریوش طلایی - نشر نی - دیویی: 789.162 - 444 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 12 سال 1396 - 450000 ریال - 5 -01-802605-M انتخاب
9- تحلیل ردیف: بر اساس نت‌نویسی ردیف میرزاعبدالله با نمودارهای تشریحی
نويسنده:داریوش طلایی - نشر نی - دیویی: 789.162 - 544 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 3 سال 1395 - 500000 ریال - 2 -02-802605-0-979 انتخاب
10- ردیف میرزا عبدالله: نت‌نویسی آموزشی و تحلیلی
نويسنده:داریوش طلایی - موسسه‌ فرهنگی‌ هنری ‌ماهور - دیویی: 789.162 - 448 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 11 سال 1396 - 400000 ریال - 5 -01-802605-0-979 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4