لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(17)
چاپ مجدد (23)
تالیف (40)
ترجمه (0)
تهران (40)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (4)

تعداد یافت شده (40) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مشبک‌کاری
نويسنده:حمید طوجی - ارمغان - دیویی: 729 - 72 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 100000 ریال - 9 -82-8974-964-978 انتخاب
2- محاسبات ساده ریاضی برای درودگران
نويسنده:حمید طوجی - ارمغان - دیویی: 510.7 - 48 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 5 -98-5560-964 انتخاب
3- آموزش پیکرتراشی چوب
نويسنده:حمید طوجی - ارمغان - دیویی: 731.462 - 132 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 50000 ریال - 9 -11-8974-964-978 انتخاب
4- قاب‌سازی
نويسنده:حمید طوجی - ارمغان - دیویی: 749.7 - 112 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1386 - 12500 ریال - 1 -72-5560-964 انتخاب
5- منبت‌کاری
نويسنده:حمید طوجی - ارمغان - دیویی: 736.4 - 128 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1397 - 200000 ریال - 4 -59-5560-964 انتخاب
6- معرق‌کاری: معرق سوخته - و معرق روکش همراه با طرح‌هایی از معرق
نويسنده:حمید طوجی - ارمغان - دیویی: 745.512 - 176 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 60000 ریال - 4 -58-8974-964-978 انتخاب
7- آموزش معرق‌کاری
نويسنده:حمید طوجی - ارمغان - دیویی: 745.512 - 96 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1384 - 10000 ریال - 0 -47-5560-964 انتخاب
8- در و پنچره چوبی
نويسنده:حمید طوجی - ارمغان - دیویی: 690.1822 - 144 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 20000 ریال - 4 -00-8974-964 انتخاب
9- آموزش معرق‌کاری
نويسنده:حمید طوجی - ارمغان - دیویی: 745.512 - 112 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1387 - 25000 ریال - 0 -47-5560-964 انتخاب
10- رویه کوبی مبل
نويسنده:حمید طوجی - ارمغان - دیویی: 684.1 - 64 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 10000 ریال - 0 -02-8974-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4