لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(3)
چاپ مجدد (2)
تالیف (5)
ترجمه (0)
تهران (0)
شهرستان (5)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (5) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- ورم‌شناسی و علاج الاورام از دیدگاه طب سنتی اسلامی
نويسنده:سیدحسین بنی‌هاشمی‌گرگری - ابتکار دانش - دیویی: 610 - 138 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 120000 ریال - 3 -523-111-600-978 انتخاب
2- طب سینه به سینه: گزیده‌ای از نسخه‌های مجرب آذربایجان
نويسنده:سیدحسین بنی‌هاشمی‌گرگری ؛ ويراستار:سیدهادی فاطمی - ابتکار دانش - دیویی: 610 - 46 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1398 - 120000 ریال - 8 -528-111-600-978 انتخاب
3- طب سینه به سینه: گزیده‌ای از نسخه‌های مجرب آذربایجان
نويسنده:سیدحسین بنی‌هاشمی‌گرگری ؛ ويراستار:سیدهادی فاطمی - آوای ابتکار - دیویی: 610 - 46 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 125000 ریال - 5 -58-6086-622-978 انتخاب
4- ورم‌شناسی و علاج الاورام از دیدگاه طب سنتی اسلامی
نويسنده:سیدحسین بنی‌هاشمی‌گرگری ؛ ويراستار:سیدهادی فاطمی - ابتکار دانش - دیویی: 610 - 138 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1398 - 170000 ریال - 3 -523-111-600-978 انتخاب
5- ورم‌شناسی و علاج الاورام از دیدگاه طب سنتی اسلامی
نويسنده:سیدحسین بنی‌هاشمی‌گرگری ؛ ويراستار:سیدهادی فاطمی - آوای ابتکار - دیویی: 610 - 139 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 170000 ریال - 1 -56-6086-622-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1