لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(43)
چاپ مجدد (189)
تالیف (0)
ترجمه (232)
تهران (214)
شهرستان (18)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (232) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- عذرخواهی بسه دختر!
نويسنده:ریچل هالیس ؛ مترجم:فروزنده دولتیاری - نیک فرجام - دیویی: 158.1082 - 208 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 40000 ریال - 8 -16-6395-622-978 انتخاب
2- خودت باش دختر: از باور کردن دروغ‌هایی که درباره‌تان گفته می‌شود دست بردارید تا تبدیل به همان کسی شوید که واقعا هستید
نويسنده:ریچل هالیس ؛ مترجم:هدیه جامعی ؛ ويراستار:سحر شموسی - کتاب کوله‌پشتی - دیویی: 155.2 - 232 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 12 سال 1397 - 230000 ریال - 1 -170-461-600-978 انتخاب
3- خودت باش دختر: از باور کردن دروغ‌هایی که درباره‌تان گفته می‌شود دست بردارید تا تبدیل به همان کسی شوید که واقعا هستید
نويسنده:ریچل هالیس ؛ مترجم:هدیه جامعی ؛ ويراستار:سحر شموسی - کتاب کوله‌پشتی - دیویی: 155.2 - 232 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 26 سال 1397 - 250000 ریال - 1 -170-461-600-978 انتخاب
4- صورتت را بشور دختر جان
نويسنده:ریچل هالیس ؛ مترجم:حسین طیبی - میلکان - دیویی: 155.2 - 208 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 15 سال 1398 - 270000 ریال - 5 -45-7845-600-978 انتخاب
5- عذرخواهی بسه دختر!
نويسنده:ریچل هالیس ؛ مترجم:فروزنده دولتیاری - نیک فرجام - دیویی: 158.1082 - 208 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 450000 ریال - 8 -16-6395-622-978 انتخاب
6- شرمنده نباش دختر: یک برنامه بدون شرمساری برای رسیدن به اهداف
نويسنده:ریچل هالیس ؛ مترجم:هدیه جامعی ؛ ويراستار:شهین خاصی - کتاب کوله‌پشتی - دیویی: 158.1082 - 224 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 22 سال 1398 - 300000 ریال - 5 -239-461-600-978 انتخاب
7- شرمنده نباش دختر: یک برنامه بدون شرمساری برای رسیدن به اهداف
نويسنده:ریچل هالیس ؛ مترجم:هدیه جامعی ؛ ويراستار:شهین خاصی - کتاب کوله‌پشتی - دیویی: 158.1082 - 224 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 27 سال 1398 - 300000 ریال - 5 -239-461-600-978 انتخاب
8- خودت باش دختر: از باور کردن دروغ‌هایی که درباره‌تان گفته می‌شود دست بردارید تا تبدیل به همان کسی شوید که واقعا هستید
نويسنده:ریچل هالیس ؛ مترجم:هدیه جامعی ؛ ويراستار:سحر شموسی - کتاب کوله‌پشتی - دیویی: 155.2 - 236 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 60 سال 1398 - 300000 ریال - 9 -327-461-600-978 انتخاب
9- خودت باش دختر: از باور کردن دروغ‌هایی که درباره‌تان گفته می‌شود دست بردارید تا تبدیل به همان کسی شوید که واقعا هستید
نويسنده:ریچل هالیس ؛ مترجم:هدیه جامعی ؛ ويراستار:سحر شموسی - کتاب کوله‌پشتی - دیویی: 155.2 - 228 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1397 - 230000 ریال - 1 -170-461-600-978 انتخاب
10- خودت باش دختر: از باور کردن دروغ‌هایی که درباره‌تان گفته می‌شود دست بردارید تا تبدیل به همان کسی شوید که واقعا هستید
نويسنده:ریچل هالیس ؛ مترجم:هدیه جامعی - کتاب کوله‌پشتی - دیویی: 155.2 - 232 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 72 سال 1398 - 300000 ریال - 9 -327-461-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 24