لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(18)
چاپ مجدد (127)
تالیف (0)
ترجمه (145)
تهران (143)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (145) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- خودت باش دختر: از باور کردن دروغ‌هایی که درباره‌تان گفته می‌شود دست بردارید تا تبدیل به همان کسی شوید که واقعا هستید
نويسنده:ریچل هالیس ؛ مترجم:هدیه جامعی ؛ ويراستار:سحر شموسی - کتاب کوله‌پشتی - دیویی: 155.2 - 232 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 33 سال 1397 - 1500 نسخه - 250000 ریال - 1 -170-461-600-978 انتخاب
2- خودت باش دختر: از باور کردن دروغ‌هایی که درباره‌تان گفته می‌شود دست بردارید تا تبدیل به همان کسی شوید که واقعا هستید
نويسنده:ریچل هالیس ؛ مترجم:هدیه جامعی ؛ ويراستار:سحر شموسی - کتاب کوله‌پشتی - دیویی: 155.2 - 236 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 23 سال 1397 - 1000 نسخه - 250000 ریال - 1 -170-461-600-978 انتخاب
3- شرمنده نباش دختر: یک برنامه بدون شرمساری برای رسیدن به اهداف
نويسنده:ریچل هالیس ؛ مترجم:هدیه جامعی ؛ ويراستار:شهین خاصی - کتاب کوله‌پشتی - دیویی: 158.1082 - 226 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1398 - 1000 نسخه - 300000 ریال - 5 -239-461-600-978 انتخاب
4- خودت باش دختر: از باور کردن دروغ‌هایی که درباره‌تان گفته می‌شود دست بردارید تا تبدیل به همان کسی شوید که واقعا هستید
نويسنده:ریچل هالیس ؛ مترجم:هدیه جامعی ؛ ويراستار:سحر شموسی - کتاب کوله‌پشتی - دیویی: 155.2 - 236 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 35 سال 1398 - 1500 نسخه - 3000000 ریال - 9 -327-461-600-978 انتخاب
5- خودت باش دختر: از باور کردن دروغ‌هایی که درباره‌تان گفته می‌شود دست بردارید تا تبدیل به همان کسی شوید که واقعا هستید
نويسنده:ریچل هالیس ؛ مترجم:هدیه جامعی - کتاب کوله‌پشتی - دیویی: 155.2 - 236 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 46 سال 1398 - 1000 نسخه - 300000 ریال - 9 -327-461-600-978 انتخاب
6- صورتت را بشور دختر جان: از باور کردن به دروغ‌هایی که می‌گوید چه کسی هستید دست بردارید تا همانی شوید که باید باشد
نويسنده:ریچل هالیس ؛ مترجم:حسین طیبی - میلکان - دیویی: 155.2 - 208 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 19 سال 1398 - 1100 نسخه - 280000 ریال - 5 -45-7845-600-978 انتخاب
7- شرمنده نباش دختر: یک برنامه بدون شرمساری برای رسیدن به اهداف
نويسنده:ریچل هالیس ؛ مترجم:هدیه جامعی ؛ ويراستار:شهین خاصی - کتاب کوله‌پشتی - دیویی: 158.1082 - 224 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 28 سال 1398 - 1700 نسخه - 300000 ریال - 5 -239-461-600-978 انتخاب
8- صورتت را بشور دختر جان: از باور کردن به دروغ‌هایی که می‌گوید چه کسی هستید دست بردارید تا همانی شوید که باید باشد
نويسنده:ریچل هالیس ؛ مترجم:حسین طیبی - میلکان - دیویی: 155.2 - 208 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 24 سال 1398 - 1100 نسخه - 300000 ریال - 5 -45-7845-600-978 انتخاب
9- خودت باش دختر: از باور کردن دروغ‌هایی که درباره‌تان گفته می‌شود دست بردارید تا تبدیل به همان کسی شوید که واقعا هستید
نويسنده:ریچل هالیس ؛ مترجم:هدیه جامعی ؛ ويراستار:سحر شموسی - کتاب کوله‌پشتی - دیویی: 155.2 - 232 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 500 نسخه - 1 -170-461-600-978 انتخاب
10- صورتت را بشور دختر جان: از باور کردن دروغ‌هایی که پشت سرت گفته می‌شود دست بردار تا تبدیل به همان کسی شوی که واقعا هستی
نويسنده:ریچل هالیس ؛ مترجم:سینا بحیرایی - معیار علم - دیویی: 155.2 - 288 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 500 نسخه - 350000 ریال - 6 -14-6247-622-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 15