لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(24)
چاپ مجدد (2)
تالیف (25)
ترجمه (1)
تهران (26)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (26) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- Golden key directory 2003
گردآورنده:فاضل ظهراب‌پور - موسسه توسعه روابط تجاری - دیویی: 382.0955025 - 910 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 6 -13-7087-964 انتخاب
2- Golden key directory 2009 - 2010
گردآورنده:فاضل ظهراب‌پور - موسسه توسعه روابط تجاری - دیویی: 382.0955025 - 566 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 1 -26-7087-964-978 انتخاب
3- فهرست صنایع آلاینده کل کشور
گردآورنده:فاضل ظهراب‌پور - موسسه انتشارات توسعه روابط تجاری - دیویی: 363.738 - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 15000 ریال - 7 -18-7087-964 انتخاب
4- Golden key directory: table of contents: gold star section, white star section
گردآورنده:فاضل ظهراب‌پور - موسسه توسعه روابط تجاری - دیویی: 382.0955025 - 762 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 50000 ریال - 7 -21-7087-964 انتخاب
5- بازاریابی و بازرگانی در مدیریت
نويسنده:فاضل ظهراب‌پور - ساینا - دیویی: 658 - 366 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 25000 ریال - 2 -2-91473-964 انتخاب
6- راهنمای کامل تجارت با کشورهای آسیای میانه و جمهوریهای بالتیک
نويسنده:فاضل ظهراب‌پور - ساینا - دیویی: 382 - 432 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1375 - 25000 ریال - انتخاب
7- فهرست کالاهای مشمول اجرای استاندارد (صادرات و واردات)
گردآورنده:فاضل ظهراب‌پور - موسسه انتشارات توسعه روابط تجاری - دیویی: 338.02012 - 64 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 5 -19-7087-964 انتخاب
8- Golden key directory 2009 - 2010
گردآورنده:فاضل ظهراب‌پور - موسسه توسعه روابط تجاری - دیویی: 382.0955025 - 826 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 4 -25-7087-964-978 انتخاب
9- 7 راز مدیریت فروش موفق: راهنمای مدیران فروش
نويسنده:جک‌دی. ویلنر ؛ مترجم:سمیه امیری ؛ ويراستار:فاضل ظهراب‌پور - موسسه انتشارات توسعه روابط تجاری - دیویی: 658.81 - 296 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 60000 ریال - 8 -27-7087-964-978 انتخاب
10- Ir.iran Trade & Industrial Directory Golden Key Directory
گردآورنده:فاضل ظهراب‌پور - توسعه روابط تجاری - دیویی: 382.0955 - 644 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 0 -02-7087-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3