لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(1)
چاپ مجدد (0)
تالیف (1)
ترجمه (0)
تهران (1)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (1) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- اصول و مبانی تغذیه ورزشی (با رویکرد کنترل وزن و بهبود عملکرد)
نويسنده:علی رجبی ؛ نويسنده:مرتضی یاری - رامان سخن - دیویی: 613.2024796 - 574 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 650000 ریال - 3 -43-8914-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1