لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(6)
چاپ مجدد (0)
تالیف (0)
ترجمه (6)
تهران (6)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (6)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (6) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- رابین‌هود: کریسمس برای همه
نويسنده:الیزابت اسپور ؛ مترجم:الهام دانشجو ؛ ويراستار:راحله حاجیان‌دوست - ساپرا (وابسته به شرکت تعاونی خدمات چاپ و نشر کارا پیام) - دیویی: 823.914 - 24 صفحه - خشتی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1397 - 5000 نسخه - 80000 ریال - 7 -80-8954-964-978 انتخاب
2- خرگوش‌ها: شب ‌بخیر، تامپر
نويسنده:مگان ایلنیتسکی ؛ مترجم:الهام دانشجو ؛ ويراستار:راحله حاجیان‌دوست - ساپرا (وابسته به شرکت تعاونی خدمات چاپ و نشر کارا پیام) - دیویی: 813 - 24 صفحه - خشتی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1397 - 5000 نسخه - 80000 ریال - 3 -88-8954-964-978 انتخاب
3- پرنسس و قورباغه
نويسنده:لیزاآن مارسولی ؛ مترجم:الهام دانشجو ؛ ويراستار:راحله حاجیان‌دوست - ساپرا (وابسته به شرکت تعاونی خدمات چاپ و نشر کارا پیام) - دیویی: 823.914 - 26 صفحه - خشتی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1397 - 5000 نسخه - 80000 ریال - 4 -36-8954-964-978 انتخاب
4- بامبی: شب روشن
نويسنده:مگان ایلنیتسکی ؛ مترجم:الهام دانشجو ؛ ويراستار:راحله حاجیان‌دوست - ساپرا (وابسته به شرکت تعاونی خدمات چاپ و نشر کارا پیام) - دیویی: 813 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 5000 نسخه - 80000 ریال - 2 -85-8954-964-978 انتخاب
5- میکی‌موس: سرود کریسمس میکی
بازنويسي:کریستی وبستر ؛ مترجم:الهام دانشجو ؛ ويراستار:راحله حاجیان‌دوست - ساپرا (وابسته به شرکت تعاونی خدمات چاپ و نشر کارا پیام) - دیویی: 823.914 - 24 صفحه - خشتی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1397 - 5000 نسخه - 80000 ریال - 2 -56-8954-964-978 انتخاب
6- شش قهرمان بزرگ: آتش‌نشان هوشمند
نويسنده:گیل هرمن ؛ مترجم:الهام دانشجو ؛ ويراستار:راحله حاجیان‌دوست - ساپرا (وابسته به شرکت تعاونی خدمات چاپ و نشر کارا پیام) - دیویی: 813 - 24 صفحه - خشتی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1397 - 5000 نسخه - 80000 ریال - 6 -87-8954-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1