لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(1)
چاپ مجدد (0)
تالیف (1)
ترجمه (0)
تهران (1)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (1) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- شعر یادت نره
نويسنده:مبین سجادی ؛ ويراستار:کبری قیصری - معیار علم - 436 صفحه - خشتی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1397 - 5000 نسخه - 400000 ریال - 4 -79-5461-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1