لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(4)
چاپ مجدد (0)
تالیف (4)
ترجمه (0)
تهران (4)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (3)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (4) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- شعر یادت نره
نويسنده:مبین سجادی ؛ ويراستار:کبری قیصری - معیار علم - دیویی: 8fa1.04 - 436 صفحه - خشتی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1397 - 400000 ریال - 4 -79-5461-600-978 انتخاب
2- اسمورف‌ها در دهکده گمشده
گردآورنده:مبین سجادی ؛ عكاس:ایمان سجادی - معیار علم - دیویی: 813 - 36 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 120000 ریال - 3 -76-5461-600-978 انتخاب
3- ترول‌ها
گردآورنده:مبین سجادی ؛ عكاس:ایمان سجادی - معیار علم - دیویی: 741.5 - 34 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 120000 ریال - 6 -91-5461-600-978 انتخاب
4- کوکو
گردآورنده:مبین سجادی ؛ عكاس:ایمان سجادی - معیار علم - دیویی: 741.5 - 36 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 120000 ریال - 6 -01-6247-622-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1