لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(21)
چاپ مجدد (11)
تالیف (32)
ترجمه (0)
تهران (7)
شهرستان (25)
كودك و نوجوان (8)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (32) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آرامش‌بخش قوی: 6 راهکار برای رسیدن به آرامش از امام سجاد (ع)
نويسنده:مجید فیاضی ؛ ويراستار:محمدتقی عارفیان - میراث ماندگار - دیویی: 297.772 - 120 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 120000 ریال - 9 -542-314-600-978 انتخاب
2- درآمدی بر ترجمه قرآن کریم
نويسنده:سیدمحمدرضا صفوی ؛ ويراستار:محمدتقی عارفیان - کتاب حکیم - دیویی: 297.107 - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 250000 ریال - 8 -5-96808-622-978 انتخاب
3- دولت توانا
تدوين:احمد نیکنام ؛ تدوين:محمدرضا هلالی ؛ ويراستار:محمدتقی عارفیان - تسنیم اندیشه - دیویی: 342.5507 - 184 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 2 سال 1383 - 8000 ریال - 2 -17-8849-964-978 انتخاب
4- پژوهش‌هایی قرآنی: پژوهشی درباره اقل حمل در قرآن: نگرشی دیگر به آیات هشتم تا چهاردهم سوره بقره، مترجمان و آیات ارث
نويسنده:سیدمحمدرضا صفوی ؛ ويراستار:محمدتقی عارفیان - نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، معارف - دیویی: 297.159 - 148 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 55000 ریال - 0 -752-531-964-978 انتخاب
5- داستان عارفان
به‌اهتمام:کاظم استادی‌مقدم ؛ باهمكاري:کاظم غفاری ؛ به‌اهتمام:محمدتقی عارفیان - حافظ نوین،لوح دانش - دیویی: 297.212 - 348 صفحه - رقعی (سلفون) - چاپ 1 سال 1379 - 10000 ریال - 8 -41-6180-964 انتخاب
6- متن آموزشی حزب مفصل (سوره‌های قاف تا ناس): مفردات، نکات ادبی و مروری بر آموزه‌ها
نويسنده:فتح‌الله نجارزادگان ؛ نويسنده:سیدمحمدرضا صفوی ؛ ويراستار:محمدتقی عارفیان - پژوهشکده حوزه و دانشگاه - دیویی: 297.179 - 306 صفحه - رحلی کوچک (سلفون) - چاپ 1 سال 1398 - 400000 ریال - 4 -171-298-600-978 انتخاب
7- تمثیلات اعتقادی، علمی
نويسنده:محمدصادق حائری‌شیرازی ؛ ويراستار:سعید فلاحی ؛ ويراستار:محمدتقی عارفیان - دفتر نشر معارف (وابسته به نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها) - دیویی: 297.154 - 200 صفحه - جلد 1 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 250000 ریال - 3 -102-531-964-978 انتخاب
8- دولت عدالت
تدوين:احمد نیکنام ؛ تدوين:محمدرضا هلالی ؛ ويراستار:محمدتقی عارفیان - تسنیم اندیشه - دیویی: 342.5507 - 216 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 3 سال 1383 - 8500 ریال - 9 -05-8849-964-978 انتخاب
9- راهنمای ترجمه قرآن کریم: جزء اول
نويسنده:سیدمحمدرضا صفوی ؛ ويراستار:محمدتقی عارفیان - دفتر نشر معارف (وابسته به نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها) - دیویی: 297.18 - 264 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 130000 ریال - 8 -032-441-600-978 انتخاب
10- دولت توانا
تدوين:احمد نیکنام ؛ تدوين:سیداحسان محمدی ؛ ويراستار:محمدتقی عارفیان - تسنیم اندیشه - دیویی: 342.5507 - 182 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 5 سال 1384 - 8000 ریال - 0 -11-8849-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4