لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(55)
چاپ مجدد (34)
تالیف (86)
ترجمه (3)
تهران (2)
شهرستان (87)
كودك و نوجوان (82)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (89) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آشنایی با مفاهیم عمومی استاندارد و کیفیت
نويسنده:جلال رضایی‌نور ؛ نويسنده:سیدمهدی روحانی‌پور ؛ ويراستار:نرگس آقاخانی - دانشگاه قم - دیویی: 658.562 - 275 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 500 نسخه - 180000 ریال - 4 -29-8436-600-978 انتخاب
2- توت‌فرنگی کوچولو 4
نويسنده:جورجیا بال ؛ بازنويسي:شهاب شاد ؛ مترجم:نرگس آقاخانی - آریانو - دیویی: 8fa3.62 - 24 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 5000 نسخه - 120000 ریال - 4 -3-99380-622-978 انتخاب
3- گارفیلد
تهيه و تنظيم:نرگس آقاخانی ؛ گرافيست:شهاب شاد - آریانو - دیویی: 741.5 - 24 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 5000 نسخه - 90000 ریال - 2 -98-6456-622-978 انتخاب
4- توت‌فرنگی کوچولو 1
نويسنده:جورجیا بال ؛ بازنويسي:شهاب شاد ؛ مترجم:نرگس آقاخانی - آریانو - دیویی: 8fa3.62 - 24 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 5 سال 1398 - 5000 نسخه - 150000 ریال - 3 -0-99380-622-978 انتخاب
5- توت‌فرنگی کوچولو 5
نويسنده:جورجیا بال ؛ بازنويسي:شهاب شاد ؛ مترجم:نرگس آقاخانی - آریانو - دیویی: 813 - 24 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 5000 نسخه - 150000 ریال - 1 -4-99380-622-978 انتخاب
6- توت‌فرنگی کوچولو 2
نويسنده:جورجیا بال ؛ بازنويسي:شهاب شاد ؛ مترجم:نرگس آقاخانی - آریانو - دیویی: 8fa3.62 - 24 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 3 سال 1398 - 5000 نسخه - 150000 ریال - 0 -1-99380-622-978 انتخاب
7- پونی کوچولوی من 2
نويسنده:کیتی کوک ؛ بازنويسي:شهاب شاد ؛ مترجم:نرگس آقاخانی - آریانو - دیویی: 8fa3.62 - 24 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 2500 نسخه - 90000 ریال - 9 -02-6188-622-978 انتخاب
8- پونی کوچولوی من 4
نويسنده:کیتی کوک ؛ بازنويسي:شهاب شاد ؛ مترجم:نرگس آقاخانی - آریانو - دیویی: 8fa3.62 - 24 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 5000 نسخه - 120000 ریال - 3 -04-6188-622-978 انتخاب
9- پینوکیو
تهيه و تنظيم:نرگس آقاخانی ؛ گرافيست:شهاب شاد - آریانو - دیویی: 741.5 - 24 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 5000 نسخه - 90000 ریال - 8 -96-6456-622-978 انتخاب
10- توت‌فرنگی کوچولو 5: داستان مصور
نويسنده:جورجیا بال ؛ بازنويسي:شهاب شاد ؛ مترجم:نرگس آقاخانی - آریانو - دیویی: 8fa3.62 - 24 صفحه - ربعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 5000 نسخه - 150000 ریال - 1 -4-99380-622-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 9