لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(42)
چاپ مجدد (28)
تالیف (67)
ترجمه (3)
تهران (2)
شهرستان (68)
كودك و نوجوان (63)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (70) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آشنایی با مفاهیم عمومی استاندارد و کیفیت
نويسنده:جلال رضایی‌نور ؛ نويسنده:سیدمهدی روحانی‌پور ؛ ويراستار:نرگس آقاخانی - دانشگاه قم - دیویی: 658.562 - 275 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 180000 ریال - 4 -29-8436-600-978 انتخاب
2- پونی کوچولوی من 1
نويسنده:کیتی کوک ؛ بازنويسي:شهاب شاد ؛ مترجم:نرگس آقاخانی - آریانو - دیویی: 8fa3.62 - 24 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 4 سال 1397 - 90000 ریال - 2 -01-6188-622-978 انتخاب
3- گارفیلد 1
نويسنده:مارک ایوانیر ؛ بازنويسي:شهاب شاد ؛ مترجم:نرگس آقاخانی - آریانو - دیویی: 8fa3.62 - 24 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 5 سال 1398 - 150000 ریال - 5 -0-99531-622-978 انتخاب
4- بن تن
تهيه و تنظيم:نرگس آقاخانی ؛ گرافيست:شهاب شاد - آریانو - دیویی: 750 - 24 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 90000 ریال - 9 -86-6456-622-978 انتخاب
5- توت‌فرنگی کوچولو 2
نويسنده:جورجیا بال ؛ بازنويسي:شهاب شاد ؛ مترجم:نرگس آقاخانی - آریانو - دیویی: 8fa3.62 - 24 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 90000 ریال - 0 -1-99380-622-978 انتخاب
6- کیتی
تهيه و تنظيم:نرگس آقاخانی ؛ گرافيست:شهاب شاد - آریانو - دیویی: 750 - 24 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 90000 ریال - 0 -89-6456-622-978 انتخاب
7- گارفیلد 1
نويسنده:مارک ایوانیر ؛ بازنويسي:شهاب شاد ؛ مترجم:نرگس آقاخانی - آریانو - دیویی: 8fa3.62 - 24 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 3 سال 1397 - 90000 ریال - 5 -0-99531-622-978 انتخاب
8- پونی کوچولوی من 1
نويسنده:کیتی کوک ؛ بازنويسي:شهاب شاد ؛ مترجم:نرگس آقاخانی - آریانو - دیویی: 8fa3.62 - 24 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 5 سال 1398 - 150000 ریال - 2 -01-6188-622-978 انتخاب
9- گارفیلد 5: داستان مصور
نويسنده:مارک ایوانیر ؛ بازنويسي:شهاب شاد ؛ مترجم:نرگس آقاخانی - آریانو - دیویی: 8fa3.62 - 24 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 150000 ریال - 3 -4-99531-622-978 انتخاب
10- فناوری‌های مدیریت دانش: همراه با آموزش ابزارهای مدیریت دانش WordPress
نويسنده:جلال رضایی‌نور ؛ نويسنده:نرگس آقاخانی ؛ نويسنده:عبدالصمد کرامت‌فر - دانشگاه قم - دیویی: 658.4038 - 328 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 170000 ریال - 0 -01-8436-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 7