لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(41)
چاپ مجدد (25)
تالیف (63)
ترجمه (3)
تهران (2)
شهرستان (64)
كودك و نوجوان (59)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (66) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- گارفیلد 1
نويسنده:مارک ایوانیر ؛ بازنويسي:شهاب شاد ؛ مترجم:نرگس آقاخانی - آریانو - 24 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 2000 نسخه - 90000 ریال - 5 -0-99531-622-978 انتخاب
2- توت‌فرنگی کوچولو 1
نويسنده:جورجیا بال ؛ بازنويسي:شهاب شاد ؛ مترجم:نرگس آقاخانی - آریانو - 24 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 4 سال 1397 - 2000 نسخه - 90000 ریال - 3 -0-99380-622-978 انتخاب
3- توت‌فرنگی کوچولو 4
نويسنده:جورجیا بال ؛ بازنويسي:شهاب شاد ؛ مترجم:نرگس آقاخانی - آریانو - 24 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 5000 نسخه - 120000 ریال - 4 -3-99380-622-978 انتخاب
4- گارفیلد 3
نويسنده:مارک ایوانیر ؛ بازنويسي:شهاب شاد ؛ مترجم:نرگس آقاخانی - آریانو - 24 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 3 سال 1398 - 5000 نسخه - 150000 ریال - 9 -2-99531-622-978 انتخاب
5- کیتی
تهيه و تنظيم:نرگس آقاخانی ؛ گرافيست:شهاب شاد - آریانو - 24 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 5000 نسخه - 90000 ریال - 1 -82-6456-622-978 انتخاب
6- فناوری‌های مدیریت دانش: همراه با آموزش ابزارهای مدیریت دانش WordPress
نويسنده:جلال رضایی‌نور ؛ نويسنده:نرگس آقاخانی ؛ نويسنده:عبدالصمد کرامت‌فر - دانشگاه قم - 328 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 170000 ریال - 0 -01-8436-600-978 انتخاب
7- گارفیلد 1
نويسنده:مارک ایوانیر ؛ بازنويسي:شهاب شاد ؛ مترجم:نرگس آقاخانی - آریانو - 24 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 2000 نسخه - 90000 ریال - 5 -0-99531-622-978 انتخاب
8- توت‌فرنگی کوچولو 2
نويسنده:جورجیا بال ؛ بازنويسي:شهاب شاد ؛ مترجم:نرگس آقاخانی - آریانو - 24 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 2500 نسخه - 90000 ریال - 0 -1-99380-622-978 انتخاب
9- پونی کوچولوی من 4
نويسنده:کیتی کوک ؛ بازنويسي:شهاب شاد ؛ مترجم:نرگس آقاخانی - آریانو - 24 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 5000 نسخه - 120000 ریال - 3 -04-6188-622-978 انتخاب
10- پونی کوچولوی من 1
نويسنده:کیتی کوک ؛ بازنويسي:شهاب شاد ؛ مترجم:نرگس آقاخانی - آریانو - 24 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 5 سال 1398 - 5000 نسخه - 150000 ریال - 2 -01-6188-622-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 7