لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(36)
چاپ مجدد (27)
تالیف (63)
ترجمه (0)
تهران (0)
شهرستان (63)
كودك و نوجوان (63)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (63) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- پونی کوچولوی من 3
نويسنده:کیتی کوک ؛ بازنويسي:شهاب شاد ؛ مترجم:نرگس آقاخانی - آریانو - دیویی: 8fa3.62 - 24 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 90000 ریال - 6 -03-6188-622-978 انتخاب
2- توت‌فرنگی کوچولو 1
نويسنده:جورجیا بال ؛ بازنويسي:شهاب شاد ؛ مترجم:نرگس آقاخانی - آریانو - دیویی: 8fa3.62 - 24 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 90000 ریال - 3 -0-99380-622-978 انتخاب
3- توت‌فرنگی کوچولو 3
نويسنده:جورجیا بال ؛ بازنويسي:شهاب شاد ؛ مترجم:نرگس آقاخانی - آریانو - دیویی: 741.5 - 24 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 3 سال 1398 - 150000 ریال - 7 -2-99380-622-978 انتخاب
4- پونی کوچولوی من 5
نويسنده:هیثر نوفر ؛ بازنويسي:شهاب شاد ؛ مترجم:نرگس آقاخانی - آریانو - دیویی: 8fa3.62 - 24 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 150000 ریال - 0 -05-6188-622-978 انتخاب
5- کیتی
تهيه و تنظيم:نرگس آقاخانی ؛ گرافيست:شهاب شاد - آریانو - دیویی: 750 - 24 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 90000 ریال - 0 -89-6456-622-978 انتخاب
6- توت‌فرنگی کوچولو 1
نويسنده:جورجیا بال ؛ بازنويسي:شهاب شاد ؛ مترجم:نرگس آقاخانی - آریانو - دیویی: 8fa3.62 - 24 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1397 - 90000 ریال - 3 -0-99380-622-978 انتخاب
7- ماشین‌ها
تهيه و تنظيم:نرگس آقاخانی ؛ گرافيست:شهاب شاد - آریانو - دیویی: 750 - 24 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 90000 ریال - 0 -92-6456-622-978 انتخاب
8- توت‌فرنگی کوچولو
تهيه و تنظيم:نرگس آقاخانی ؛ گرافيست:شهاب شاد - آریانو - دیویی: 750 - 24 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 90000 ریال - 5 -97-6456-622-978 انتخاب
9- گارفیلد 2
نويسنده:مارک ایوانیر ؛ بازنويسي:شهاب شاد ؛ مترجم:نرگس آقاخانی - آریانو - دیویی: 8fa3.62 - 24 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 90000 ریال - 2 -1-99531-622-978 انتخاب
10- توت‌فرنگی کوچولو 2
نويسنده:جورجیا بال ؛ بازنويسي:شهاب شاد ؛ مترجم:نرگس آقاخانی - آریانو - دیویی: 8fa3.62 - 24 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 90000 ریال - 0 -1-99380-622-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 7