لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(35)
چاپ مجدد (24)
تالیف (59)
ترجمه (0)
تهران (0)
شهرستان (59)
كودك و نوجوان (59)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (59) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- گارفیلد 1
نويسنده:مارک ایوانیر ؛ بازنويسي:شهاب شاد ؛ مترجم:نرگس آقاخانی - آریانو - 24 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 2000 نسخه - 90000 ریال - 5 -0-99531-622-978 انتخاب
2- ماشین‌ها
تهيه و تنظيم:نرگس آقاخانی ؛ گرافيست:شهاب شاد - آریانو - 24 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 5000 نسخه - 90000 ریال - 0 -92-6456-622-978 انتخاب
3- توت‌فرنگی کوچولو
تهيه و تنظيم:نرگس آقاخانی ؛ گرافيست:شهاب شاد - آریانو - 24 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 5000 نسخه - 90000 ریال - 5 -97-6456-622-978 انتخاب
4- پونی کوچولوی من 1
نويسنده:کیتی کوک ؛ بازنويسي:شهاب شاد ؛ مترجم:نرگس آقاخانی - آریانو - 24 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 3 سال 1397 - 2000 نسخه - 90000 ریال - 2 -01-6188-622-978 انتخاب
5- گارفیلد 1
نويسنده:مارک ایوانیر ؛ بازنويسي:شهاب شاد ؛ مترجم:نرگس آقاخانی - آریانو - 24 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 2000 نسخه - 90000 ریال - 5 -0-99531-622-978 انتخاب
6- عصر یخبندان
تهيه و تنظيم:نرگس آقاخانی ؛ گرافيست:شهاب شاد - آریانو - 24 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 5000 نسخه - 90000 ریال - 7 -93-6456-622-978 انتخاب
7- باب اسفنجی
تهيه و تنظيم:نرگس آقاخانی ؛ گرافيست:شهاب شاد - آریانو - 24 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 5000 نسخه - 90000 ریال - 2 -85-6456-622-978 انتخاب
8- پونی کوچولوی من 1
نويسنده:کیتی کوک ؛ بازنويسي:شهاب شاد ؛ مترجم:نرگس آقاخانی - آریانو - 24 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 4 سال 1397 - 2000 نسخه - 90000 ریال - 2 -01-6188-622-978 انتخاب
9- توت‌فرنگی کوچولو 1
نويسنده:جورجیا بال ؛ بازنويسي:شهاب شاد ؛ مترجم:نرگس آقاخانی - آریانو - 24 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 2000 نسخه - 90000 ریال - 3 -0-99380-622-978 انتخاب
10- پونی کوچولوی من 3
نويسنده:کیتی کوک ؛ بازنويسي:شهاب شاد ؛ مترجم:نرگس آقاخانی - آریانو - 24 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 3 سال 1398 - 5000 نسخه - 150000 ریال - 6 -03-6188-622-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 6