لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(49)
چاپ مجدد (33)
تالیف (82)
ترجمه (0)
تهران (0)
شهرستان (82)
كودك و نوجوان (82)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (82) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- پونی کوچولوی من 2
نويسنده:کیتی کوک ؛ بازنويسي:شهاب شاد ؛ مترجم:نرگس آقاخانی - آریانو - دیویی: 8fa3.62 - 24 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 2500 نسخه - 90000 ریال - 9 -02-6188-622-978 انتخاب
2- گارفیلد
تهيه و تنظيم:نرگس آقاخانی ؛ گرافيست:شهاب شاد - آریانو - دیویی: 741.5 - 24 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 5000 نسخه - 90000 ریال - 2 -98-6456-622-978 انتخاب
3- توت‌فرنگی کوچولو 1
نويسنده:جورجیا بال ؛ بازنويسي:شهاب شاد ؛ مترجم:نرگس آقاخانی - آریانو - دیویی: 8fa3.62 - 24 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 5 سال 1398 - 5000 نسخه - 150000 ریال - 3 -0-99380-622-978 انتخاب
4- توت‌فرنگی کوچولو 5
نويسنده:جورجیا بال ؛ بازنويسي:شهاب شاد ؛ مترجم:نرگس آقاخانی - آریانو - دیویی: 813 - 24 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 5000 نسخه - 150000 ریال - 1 -4-99380-622-978 انتخاب
5- توت‌فرنگی کوچولو 2
نويسنده:جورجیا بال ؛ بازنويسي:شهاب شاد ؛ مترجم:نرگس آقاخانی - آریانو - دیویی: 8fa3.62 - 24 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 3 سال 1398 - 5000 نسخه - 150000 ریال - 0 -1-99380-622-978 انتخاب
6- پونی کوچولوی من 3
نويسنده:کیتی کوک ؛ بازنويسي:شهاب شاد ؛ مترجم:نرگس آقاخانی - آریانو - دیویی: 8fa3.62 - 24 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 2500 نسخه - 90000 ریال - 6 -03-6188-622-978 انتخاب
7- پونی کوچولوی من 1
نويسنده:کیتی کوک ؛ بازنويسي:شهاب شاد ؛ مترجم:نرگس آقاخانی - آریانو - دیویی: 8fa3.62 - 24 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 2000 نسخه - 90000 ریال - 2 -01-6188-622-978 انتخاب
8- پینوکیو
تهيه و تنظيم:نرگس آقاخانی ؛ گرافيست:شهاب شاد - آریانو - دیویی: 741.5 - 24 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 5000 نسخه - 90000 ریال - 8 -96-6456-622-978 انتخاب
9- توت‌فرنگی کوچولو 5: داستان مصور
نويسنده:جورجیا بال ؛ بازنويسي:شهاب شاد ؛ مترجم:نرگس آقاخانی - آریانو - دیویی: 8fa3.62 - 24 صفحه - ربعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 5000 نسخه - 150000 ریال - 1 -4-99380-622-978 انتخاب
10- گارفیلد 5: داستان مصور
نويسنده:مارک ایوانیر ؛ بازنويسي:شهاب شاد ؛ مترجم:نرگس آقاخانی - آریانو - دیویی: 813 - 24 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 5000 نسخه - 150000 ریال - 3 -4-99531-622-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 9