لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(19)
چاپ مجدد (106)
تالیف (124)
ترجمه (1)
تهران (124)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (125) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- یادداشت‌های علم متن کامل: از 1349/1/1 تا 1351/12/21
نويسنده:امیراسدالله علم ؛ ويراستار:علینقی عالیخانی - مازیار،معین - 464 صفحه - (در6جلد ) - جلد 2 - رقعی (شومیز) - چاپ 11 سال 1391 - 1000 نسخه - 2 -39-5643-964 انتخاب
2- یادداشتهای علم 1356 - 1355
نويسنده:امیراسدالله علم ؛ ويراستار:علینقی عالیخانی - کتابسرا - 584 صفحه - (در7جلد ) - جلد 6 - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1393 - 1500 نسخه - 5 -32-5840-964-978 انتخاب
3- یادداشتهای علم: 1349 و 1351
نويسنده:امیراسدالله علم ؛ ويراستار:علینقی عالیخانی - کتاب‌سرا - 492 صفحه - (در6جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1391 - 1100 نسخه - انتخاب
4- یادداشت‌های علم (متن کامل) 1347 - 1346 با فهرست کامل (نمایه) هفت جلد
نويسنده:امیراسدالله علم ؛ ويراستار:علینقی عالیخانی - معین - 736 صفحه - (در7جلد ) - جلد 7 - رقعی (شومیز) - چاپ 15 سال 1397 - 1000 نسخه - 1 -103-165-964-978 انتخاب
5- یادداشت‌های علم (متن کامل): از 1349/1/1 تا 1351/12/21
نويسنده:امیراسدالله علم ؛ ويراستار:علینقی عالیخانی - معین - 464 صفحه - (در7جلد ) - جلد 2 - رقعی (شومیز) - چاپ 14 سال 1396 - 1000 نسخه - 2 -39-5643-964 انتخاب
6- یادداشت‌های امیراسدالله علم: از 1353/1/2 تا 1356/7/7 (متن کامل)
ويراستار:علینقی عالیخانی - مازیار - 1092 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 7 -48-6043-600-978 انتخاب
7- یادداشتهای علم: 1347 - 1346
نويسنده:امیراسدالله علم ؛ ويراستار:علینقی عالیخانی - کتاب‌سرا - 484 صفحه - (در7جلد ) - جلد 7 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 2000 نسخه - 150000 ریال - 9 -42-5506-964-978 انتخاب
8- یادداشت‌های علم (متن کامل): از 47/11/24 تا 48/12/29
نويسنده:امیراسدالله علم ؛ ويراستار:علینقی عالیخانی - معین - 402 صفحه - جلد 1 - رقعی (شومیز) - چاپ 16 سال 1398 - 1000 نسخه - 4 -38-5643-964 انتخاب
9- یادداشت‌های علم: متن کامل: سال 1353
نويسنده:امیراسدالله علم ؛ ويراستار:علینقی عالیخانی - مازیار،معین - 432 صفحه - (در4جلد ) - جلد 4 - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1382 - 1550 نسخه - 2 -87-5643-964 انتخاب
10- یادداشت‌های علم متن کامل: سال 1353
نويسنده:امیراسدالله علم ؛ ويراستار:علینقی عالیخانی - مازیار،معین - 432 صفحه - (در6جلد ) - جلد 4 - رقعی (شومیز) - چاپ 11 سال 1391 - 1000 نسخه - 2 -87-5643-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 13