لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(19)
چاپ مجدد (108)
تالیف (126)
ترجمه (1)
تهران (126)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (127) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- یادداشت‌های علم (متن کامل): از 47/11/24 تا 48/12/29
نويسنده:امیراسدالله علم ؛ ويراستار:علینقی عالیخانی - معین - 400 صفحه - (در7جلد ) - جلد 1 - رقعی (شومیز) - چاپ 14 سال 1396 - 1000 نسخه - 4 -38-5643-964 انتخاب
2- یادداشتهای علم: 1356 - 1355
نويسنده:امیراسدالله علم ؛ ويراستار:علینقی عالیخانی - بهزاد - 570 صفحه - جلد 6 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1387 - 2000 نسخه - 65000 ریال - 8 -10-2569-964 انتخاب
3- یادداشتهای علم: 1352
نويسنده:امیراسدالله علم ؛ ويراستار:علینقی عالیخانی - کتاب‌سرا - 348 صفحه - (در6جلد ) - جلد 3 - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1391 - 1100 نسخه - انتخاب
4- یادداشت‌های علم متن کامل: سال 1352
نويسنده:امیراسدالله علم ؛ ويراستار:علینقی عالیخانی - مازیار،معین - 332 صفحه - (در6جلد ) - جلد 3 - رقعی (شومیز) - چاپ 11 سال 1391 - 1000 نسخه - 6 -40-5643-964 انتخاب
5- یادداشت‌های علم (متن کامل) 1347 - 1346 با فهرست کامل (نمایه) هفت جلد
نويسنده:امیراسدالله علم ؛ ويراستار:علینقی عالیخانی - معین - 736 صفحه - (در7جلد ) - جلد 7 - رقعی (شومیز) - چاپ 16 سال 1398 - 1000 نسخه - 350000 ریال - 1 -103-165-964-978 انتخاب
6- یادداشتهای علم سال 1353
نويسنده:امیراسدالله علم ؛ ويراستار:علینقی عالیخانی - مازیار،معین - 334 صفحه - (در4جلد ) - جلد 4 - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1380 - 2200 نسخه - 57000 ریال - 2 -87-5643-964 انتخاب
7- یادداشت‌های علم (متن کامل): از 47/11/24 تا 48/12/29
نويسنده:امیراسدالله علم ؛ ويراستار:علینقی عالیخانی - مازیار،معین - 400 صفحه - (در4جلد ) - جلد 1 - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1381 - 2200 نسخه - 70000 ریال - 4 -38-5643-964 انتخاب
8- یادداشت‌های علم (متن کامل) 1347 - 1346 با فهرست کامل (نمایه) هفت جلد
نويسنده:امیراسدالله علم ؛ ويراستار:علینقی عالیخانی - معین - 738 صفحه - (در7جلد ) - جلد 7 - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1396 - 1000 نسخه - 1 -103-165-964-978 انتخاب
9- یادداشت‌های علم متن کامل: از 47/11/24 تا 48/12/29
نويسنده:امیراسدالله علم ؛ ويراستار:علینقی عالیخانی - مازیار،معین - 400 صفحه - (در6جلد ) - جلد 1 - رقعی (شومیز) - چاپ 8 سال 1387 - 1500 نسخه - 4 -38-5643-964 انتخاب
10- یادداشت‌های علم (متن کامل): سال 1353
نويسنده:امیراسدالله علم ؛ ويراستار:علینقی عالیخانی - معین - 432 صفحه - جلد 4 - رقعی (شومیز) - چاپ 13 سال 1394 - 1000 نسخه - 2 -87-5643-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 13