لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(2)
چاپ مجدد (0)
تالیف (2)
ترجمه (0)
تهران (2)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (2) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد برای بیماران مبتلا به بیماری‌های مزمن
نويسنده:سمیراالسادات حسینی‌بنویدی ؛ نويسنده:مسعود نویدی‌مقدم - راز نهان - 98 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 100000 ریال - 3 -504-448-600-978 انتخاب
2- معجزه روابط بین فردی در بیماران ام.‌اس. مبتنی بر تکنیک‌های ذهن‌آگاهی
نويسنده:مسعود نویدی‌مقدم ؛ نويسنده:سمیراالسادات حسینی‌بنویدی - راز نهان - 118 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 120000 ریال - 2 -501-448-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1