لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(2)
چاپ مجدد (3)
تالیف (0)
ترجمه (5)
تهران (5)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (2)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (5) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- سفرهای گالیور
نويسنده:جاناتان سویفت ؛ مترجم:علی عباچی - توسن - دیویی: 823.5 - 791 صفحه - چاپ 1 سال 1362 - 120 ریال - انتخاب
2- سفرهای گالیور
نويسنده:جاناتان سویفت ؛ نويسنده:هورن بای ؛ مترجم:علی عباچی - توسن - دیویی: 823.5 - 76 صفحه - چاپ 3 سال 1368 - 120 ریال - انتخاب
3- سفرهای گالیور
نويسنده:جاناتان سویفت ؛ مترجم:علی عباچی - توسن - دیویی: 823.5 - 79 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1362 - 120 ریال - انتخاب
4- میراث بزرگ
نويسنده:چارلز دیکنز ؛ مترجم:علی عباچی - توسن - دیویی: 823.8 - 112 صفحه - چاپ 2 سال 1368 - 400 ریال - انتخاب
5- سفرهای گالیور
نويسنده:جاناتان سویفت ؛ گردآورنده:هورن بای ؛ مترجم:علی عباچی - توسن - دیویی: 823.5 - 80 صفحه - رقعی - چاپ 2 سال 1368 - 300 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1