لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(16)
چاپ مجدد (50)
تالیف (65)
ترجمه (1)
تهران (66)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (62)

تعداد یافت شده (66) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- عربی (3) ویژه دانش‌آموزان سال سوم دبیرستان (نظری. فنی و حرفه‌ای) و داوطلبان ورود به دانشگاه
نويسنده:اباذر عباچی ؛ نويسنده:قادر پریز - موسسه‌ خدمات‌ علمی‌ آموزشی ‌رزمندگان‌ اسلام - دیویی: 492.75076 - 224 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 8 سال 1379 - 8800 ریال - 7 -48-6214-964 انتخاب
2- علوم البلاغه: فی البدیع و العروض و القافیه (المراجعه الثنایه مع التعدیلات)
نويسنده:اباذر عباچی - سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - دیویی: 808.04927 - 180 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 8 سال 1394 - 55000 ریال - 0 -0163-02-600-978 انتخاب
3- علوم البلاغه مع تمارین قرآنیه
نويسنده:قاسم فائز ؛ ويراستار:اباذر عباچی ؛ ويراستار:عذرا قبله‌ای - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 492.75 - 206 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 22500 ریال - 8 -386-530-964-978 انتخاب
4- عربی (3) ویژه دانش‌آموزان سال سوم دبیرستان (نظری. فنی و حرفه‌ای) و داوطلبان ورود به دانشگاه
نويسنده:اباذر عباچی ؛ نويسنده:قادر پریز - موسسه‌ خدمات‌ علمی‌ آموزشی ‌رزمندگان‌ اسلام - دیویی: 492.75076 - 186 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1379 - 8800 ریال - 7 -48-6214-964 انتخاب
5- پرسشهای چهارگزینه‌ای و پاسخهای تشریحی عربی (3) نظام‌ جدید
نويسنده:اباذر عباچی ؛ نويسنده:قادر پریز ؛ نويسنده:سیداسحاق بلندنظر - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 492.75076 - 128 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 2900 ریال - 9 -119-436-964 انتخاب
6- الفیه ابن مالک: فی النحو و الصرف لمحمدبن عبدالله بن مالک الاندلسی قام بتنسیقها و فهرستها ...
نويسنده:محمدبن‌عبدالله ابن‌مالک ؛ مترجم:اباذر عباچی ؛ مترجم:علی چراغی - پایا - دیویی: 492.75 - 152 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 125000 ریال - 4 -1-90063-964-978 انتخاب
7- عربی (3)
نويسنده:اباذر عباچی - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 492.75076 - 280 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1380 - 9500 ریال - 964-353-491-X انتخاب
8- عربی (3) ویژه دانش‌آموزان سال سوم دبیرستان (نظری. فنی و حرفه‌ای) و داوطلبان ورود به دانشگاه
نويسنده:اباذر عباچی ؛ نويسنده:قادر پریز - موسسه‌ خدمات‌ علمی‌ آموزشی ‌رزمندگان‌ اسلام - دیویی: 492.75076 - 224 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 8800 ریال - 7 -48-6214-964 انتخاب
9- عربی (3) ویژه دانش‌آموزان سال سوم دبیرستان (نظری. فنی و حرفه‌ای) و داوطلبان ورود به دانشگاه
نويسنده:اباذر عباچی ؛ نويسنده:قادر پریز - موسسه‌ خدمات‌ علمی‌ آموزشی ‌رزمندگان‌ اسلام - دیویی: 492.75076 - 186 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 11 سال 1379 - 8800 ریال - 7 -48-6214-964 انتخاب
10- ترجمه و توضیح الفیه ابن مالک
نويسنده:اباذر عباچی ؛ نويسنده:علی چراغی - پایا - دیویی: 492.75 - 152 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 5000 ریال - 1 -1-90063-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 7