لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(81)
چاپ مجدد (112)
تالیف (164)
ترجمه (29)
تهران (190)
شهرستان (3)
كودك و نوجوان (92)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (193) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- در قطار زمان
نويسنده:محمدحسین عباسپورتمیجانی - آشنایی - دیویی: 8fa3.62 - 252 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 89000 ریال - 2 -14-6960-600-978 انتخاب
2- بهارآفرینان جنگل
نويسنده:محمدحسین عباسپورتمیجانی - آشنایی - دیویی: 8fa3.62 - 28 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1386 - 3500 ریال - 9 -19-7063-964 انتخاب
3- اتفاق بعد از شام
نويسنده:آگاتا(میلر) کریستی ؛ مترجم:محمدحسین عباسپورتمیجانی - سبز آرنگ - دیویی: 823.912 - 320 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1378 - 9000 ریال - 8 -8-91768-964 انتخاب
4- بهترین نشان زندگی
نويسنده:محمدحسین عباسپورتمیجانی - آشنایی - دیویی: 8fa3.62 - 304 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 18000 ریال - 5 -07-7063-964 انتخاب
5- باران و آفتاب (1): داستان‌های کوتاه نوجوانان
نويسنده:محمدحسین عباسپورتمیجانی ؛ تدوين:جعفر سید - آشنایی - دیویی: 8fa3.62 - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1397 - 140000 ریال - 6 -16-6960-600-978 انتخاب
6- در پرتو ماه
نويسنده:محمدحسین عباسپورتمیجانی - آشنایی - دیویی: 8fa3.62 - 328 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 195000 ریال - 4 -10-6960-600-978 انتخاب
7- روباه سرخ و خرگوش دانا
نويسنده:محمدحسین عباسپورتمیجانی - آشنایی - دیویی: 8fa3.62 - 24 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 100000 ریال - 2 -69-6960-600-978 انتخاب
8- بهترین نشان زندگی
نويسنده:محمدحسین عباسپورتمیجانی - آشنایی - دیویی: 8fa3.62 - 260 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 91000 ریال - 8 -12-6960-600-978 انتخاب
9- بهارآفرینان جنگل
نويسنده:محمدحسین عباسپورتمیجانی - آشنایی - دیویی: 8fa3.62 - 28 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1384 - 4000 ریال - 9 -19-7063-964 انتخاب
10- اتفاق بعد از شام
نويسنده:آگاتا(میلر) کریستی ؛ مترجم:محمدحسین عباسپورتمیجانی - محیا - دیویی: 823.912 - 320 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 75000 ریال - 2 -96-5577-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 20