لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(81)
چاپ مجدد (100)
تالیف (153)
ترجمه (28)
تهران (178)
شهرستان (3)
كودك و نوجوان (80)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (181) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- روباه سرخ و خرگوش دانا
نويسنده:محمدحسین عباسپورتمیجانی - آشنایی - 24 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1384 - 10000 نسخه - 4000 ریال - 5 -24-7063-964 انتخاب
2- زندگی با بمب‌ها و موشک‌ها
نويسنده:محمدحسین عباسپورتمیجانی - آشنایی - 24 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 10000 نسخه - 3000 ریال - 0 -18-7063-964 انتخاب
3- گوهرهای کمیاب
نويسنده:محمدحسین عباسپورتمیجانی - آشنایی - 40 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1386 - 1000 نسخه - 5000 ریال - 3 -25-7063-964 انتخاب
4- گوهرهای کمیاب
نويسنده:محمدحسین عباسپورتمیجانی - آشنایی - 64 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 2000 نسخه - 70000 ریال - 5 -71-6960-600-978 انتخاب
5- آن روزها آن سالها: مجموعه 7 داستان
نويسنده:محمدحسین عباسپورتمیجانی - چوگان - 136 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1378 - 10000 نسخه - 4500 ریال - 0 -15-5682-964 انتخاب
6- در جستجوی گنج
نويسنده:محمدحسین عباسپورتمیجانی - آشنایی - 100 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 10000 نسخه - 6500 ریال - 4 -02-7063-964 انتخاب
7- روزهای دانشکده: مجموعه 15 داستان کوتاه از سال‌های جنگ و دفاع مقدس
نويسنده:محمدحسین عباسپورتمیجانی ؛ ويراستار:جعفر سید - آشنایی - 242 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1392 - 1200 نسخه - 84000 ریال - 5 -42-7063-964-978 انتخاب
8- نه شرقی نه غربی اسلامی
نويسنده:محمدحسین عباسپورتمیجانی - دفتر نشر فرهنگ اسلامی - 40 صفحه - چاپ 1 سال 1359 - انتخاب
9- شادمانه‌های کودکان (2) چند کتاب در یک کتاب
نويسنده:طاهره سید ؛ نويسنده:محمدحسین عباسپورتمیجانی ؛ تصويرگر:مارال رحمتی - آشنایی - 72 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 3000 نسخه - 84000 ریال - 5 -97-7063-964-978 انتخاب
10- باران و آفتاب (1): داستان‌های کوتاه نوجوانان
نويسنده:محمدحسین عباسپورتمیجانی ؛ تدوين:جعفر سید - آشنایی - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1394 - 1000 نسخه - 105000 ریال - 6 -16-6960-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 19