لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(81)
چاپ مجدد (100)
تالیف (153)
ترجمه (28)
تهران (178)
شهرستان (3)
كودك و نوجوان (80)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (181) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- یک انسان کامل (مجموعه 20 داستان کوتاه)
نويسنده:محمدحسین عباسپورتمیجانی - آشنایی - دیویی: 8fa3.62 - 208 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 73000 ریال - 0 -05-6960-600-978 انتخاب
2- لحظه‌های زندگی
نويسنده:محمدحسین عباسپورتمیجانی - آشنایی - دیویی: 8fa3.62 - 200 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1382 - 5000 نسخه - 15000 ریال - 5 -10-7063-964 انتخاب
3- دوستان خوب من
نويسنده:محمدحسین عباسپورتمیجانی - آشنایی - دیویی: 8fa3.62 - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1394 - 1000 نسخه - 77000 ریال - 8 -09-6960-600-978 انتخاب
4- خواستن، توانستن است: مجموعه‌ی 9 داستان برای کودکان و نوجوانان
نويسنده:محمدحسین عباسپورتمیجانی - آشنایی - دیویی: 8fa3.62 - 56 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1386 - 2000 نسخه - 8000 ریال - 9 -22-7063-964 انتخاب
5- اتفاق بعد از شام
نويسنده:آگاتا(میلر) کریستی ؛ مترجم:محمدحسین عباسپورتمیجانی - سبز آرنگ - دیویی: 823.912 - 320 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1378 - 5000 نسخه - 9000 ریال - 8 -8-91768-964 انتخاب
6- لحظه‌های زندگی
نويسنده:محمدحسین عباسپورتمیجانی - آشنایی - دیویی: 8fa3.62 - 196 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 5000 نسخه - 11000 ریال - 5 -10-7063-964 انتخاب
7- روزهای سخت جنگ
نويسنده:محمدحسین عباسپورتمیجانی - آشنایی - دیویی: 955.0843092 - 16 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1384 - 10000 نسخه - 3000 ریال - 0 -21-7063-964 انتخاب
8- روشنفکری در عصرما
نويسنده:محمدحسین عباسپورتمیجانی - آشنایی - دیویی: 8fa4.62 - 290 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1389 - 3000 نسخه - 66000 ریال - 6 -15-7063-964 انتخاب
9- پیشکشی برای قاضی تاف
نويسنده:جان کریزی ؛ مترجم:محمدحسین عباسپورتمیجانی - آشنایی - دیویی: 823.914 - 260 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1390 - 3000 نسخه - 60000 ریال - 6 -16-7063-964-978 انتخاب
10- لحظه‌های دلباختگی
نويسنده:محمدحسین عباسپورتمیجانی - آشنایی - دیویی: 8fa3.62 - 276 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1390 - 3000 نسخه - 60000 ریال - 8 -41-7063-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 19