لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(81)
چاپ مجدد (100)
تالیف (153)
ترجمه (28)
تهران (178)
شهرستان (3)
كودك و نوجوان (80)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (181) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- در پرتو ماه
نويسنده:محمدحسین عباسپورتمیجانی - آشنایی - 328 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 164000 ریال - 4 -10-6960-600-978 انتخاب
2- یکی از آن همه: مجموعه 27 داستان کوتاه
نويسنده:محمدحسین عباسپورتمیجانی - آشنایی - 248 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1394 - 500 نسخه - 148000 ریال - 0 -92-7063-964-978 انتخاب
3- همیشه عشقی هست
نويسنده:محمدحسین عباسپورتمیجانی - آشنایی - 164 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1394 - 1000 نسخه - 57000 ریال - 0 -89-7063-964-978 انتخاب
4- بهارآفرینان جنگل
نويسنده:محمدحسین عباسپورتمیجانی - آشنایی - 28 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 10000 نسخه - 3000 ریال - 9 -19-7063-964 انتخاب
5- بهارآفرینان جنگل
نويسنده:محمدحسین عباسپورتمیجانی - آشنایی - 32 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 2000 نسخه - 50000 ریال - 1 -66-6960-600-978 انتخاب
6- گوهرهای کمیاب
نويسنده:محمدحسین عباسپورتمیجانی - آشنایی - 40 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1386 - 1000 نسخه - 5000 ریال - 3 -25-7063-964 انتخاب
7- دو کارآگاه در شهر = The naked city
نويسنده:استرلینگ سیلیفانت ؛ مترجم:محمدحسین عباسپورتمیجانی - ملائک - 216 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1378 - 5100 نسخه - 7500 ریال - انتخاب
8- ای کاش همه مثل پدرم بودند
نويسنده:محمدحسین عباسپورتمیجانی - آشنایی - 84 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 10000 نسخه - 5500 ریال - 6 -01-7063-964 انتخاب
9- روباه سرخ و خرگوش دانا
نويسنده:محمدحسین عباسپورتمیجانی - آشنایی - 24 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1384 - 10000 نسخه - 4000 ریال - 5 -24-7063-964 انتخاب
10- لحظه‌های دلباختگی
نويسنده:محمدحسین عباسپورتمیجانی - آشنایی - 268 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1393 - 500 نسخه - 164000 ریال - 8 -41-7063-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 19