لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(10)
چاپ مجدد (0)
تالیف (10)
ترجمه (0)
تهران (10)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (6)

تعداد یافت شده (10) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- دوره جامع سیستم قلبی - عروقی برای دانشجویان پزشکی و دندانپزشکی
نويسنده:ایوب رستم‌زاده ؛ نويسنده:شهرام دارابی ؛ نويسنده:مریم انجم‌شعاع - حیدری - 172 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 600000 ریال - 5 -215-489-600-978 انتخاب
2- اصول تکنیکی CT اسکن در تصویربرداری عصبی همراه با مباحث فیزیکی و بالینی
نويسنده:فاطمه امیری ؛ نويسنده:شهرام دارابی ؛ نويسنده:ایوب رستم‌زاده - حیدری - 268 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 600000 ریال - 2 -216-489-600-978 انتخاب
3- دوره جامع سیستم عصبی برای دانشجویان پزشکی و دندانپزشکی
نويسنده:ایوب رستم‌زاده ؛ نويسنده:شهرام دارابی ؛ نويسنده:مجتبی خزایی - حیدری - 220 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 600000 ریال - 8 -214-489-600-978 انتخاب
4- آناتومی عمومی برای دانشجویان پیراپزشکی، پرستاری - مامایی و بهداشت
نويسنده:شهرام دارابی ؛ نويسنده:ایوب رستم‌زاده - حیدری - 398 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 500000 ریال - 1 -200-489-600-978 انتخاب
5- جنین‌شناسی و بیولوژی تکامل انسان برای دانشجویان مامایی و علوم پایه پزشکی
نويسنده:شهرام دارابی ؛ نويسنده:ایوب رستم‌زاده ؛ نويسنده:رضا احمدی - حیدری - 516 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 800000 ریال - 7 -208-489-600-978 انتخاب
6- آناتومی مقطعی سر و گردن برای دانشجویان و پزشکان علوم رادیولوژی و رادیوتراپی
نويسنده:ایوب رستم‌زاده ؛ نويسنده:اصغر رجب‌زاده ؛ نويسنده:شهرام دارابی - حیدری - 238 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 500000 ریال - 5 -174-489-600-978 انتخاب
7- مبانی تفسیر تصاویر رادیولوژی با دیدگاه بالینی
نويسنده:شهرام دارابی ؛ نويسنده:ایوب رستم‌زاده ؛ نويسنده:غزل کشاورز - حیدری - 442 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 800000 ریال - 6 -193-489-600-978 انتخاب
8- ضروریات نوروآناتومی پزشکی
نويسنده:ایوب رستم‌زاده ؛ نويسنده:مجتبی خزایی ؛ نويسنده:شهرام دارابی - حیدری - 242 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 490000 ریال - 3 -165-489-600-978 انتخاب
9- اصول پایه و کاربردهای تکنیک‌های تصویربرداری سلولی
نويسنده:ایوب رستم زاده ؛ نويسنده:مجتبی خزایی ؛ نويسنده:شهرام دارابی - حیدری - 438 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 500000 ریال - 0 -166-489-600-978 انتخاب
10- آناتومی مقطعی اندام برای دانشجویان و پزشکان علوم رادیولوژی و رادیوتراپی
نويسنده:ایوب رستم‌زاده ؛ نويسنده:اصغر رجب‌زاده ؛ نويسنده:هیوا محمدی‌بلبان‌آباد - حیدری - 122 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 300000 ریال - 8 -186-489-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1