لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(4)
چاپ مجدد (7)
تالیف (9)
ترجمه (2)
تهران (11)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (9)

تعداد یافت شده (11) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- اصول پرستاری کوزیر 2018 (مفاهیم، فرآیندها و تمرینات)
نويسنده:اودری برمن ؛ نويسنده:شرلی اسنایدر ؛ نويسنده:جرالین فرندسن - حیدری - 520 صفحه - جلد 5 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 100 نسخه - 1980000 ریال - 3 -107-489-600-978 انتخاب
2- حسابان کنکور: دهم،‌ یازدهم، دوازدهم
نويسنده:سیدعباس موسوی ؛ ويراستار:حامد شفیعی - مهر و ماه - 288 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 2500 نسخه - 120000 ریال - 5 -367-317-600-978 انتخاب
3- حسابان کنکور: دهم،‌ یازدهم، دوازدهم
نويسنده:سیدعباس موسوی ؛ ويراستار:سنور حریری ؛ ويراستار:حامد شفیعی - مهر و ماه نو - 282 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 5000 نسخه - 120000 ریال - 5 -367-317-600-978 انتخاب
4- ریاضی 2 یازدهم: آموزش، تمرین، دوره
نويسنده:عباس اشرفی ؛ نويسنده:محمدامین مولایی ؛ ويراستار:سنور حریری - مهر و ماه نو - 312 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 3 سال 1397 - 2500 نسخه - 100000 ریال - 3 -303-317-600-978 انتخاب
5- ریاضی 2 یازدهم: آموزش، تمرین، دوره
نويسنده:عباس اشرفی ؛ نويسنده:محمدامین مولایی ؛ ويراستار:سنور حریری - مهر و ماه نو - 300 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 2500 نسخه - 100000 ریال - 3 -303-317-600-978 انتخاب
6- اصول پرستاری کوزیر 2018 (مفاهیم، فرآیندها و تمرینات)
نويسنده:اودری برمن ؛ نويسنده:شرلی اسنایدر ؛ نويسنده:جرالین فرندسن - حیدری - 500 صفحه - (در5جلد ) - جلد 4 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 100 نسخه - 1980000 ریال - 6 -106-489-600-978 انتخاب
7- ریاضی 2 یازدهم: آموزش، تمرین، دوره
نويسنده:عباس اشرفی ؛ نويسنده:محمدامین مولایی‌ارپناهی ؛ ويراستار:ندا دهقانی - مهر و ماه نو - 400 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 5000 نسخه - 85000 ریال - 3 -303-317-600-978 انتخاب
8- ریاضی 2 یازدهم: آموزش، تمرین، دوره
نويسنده:عباس اشرفی ؛ نويسنده:محمدامین مولایی ؛ ويراستار:سنور حریری - مهر و ماه نو - 304 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 5 سال 1397 - 5000 نسخه - 100000 ریال - 3 -303-317-600-978 انتخاب
9- ریاضی 2 یازدهم: آموزش، تمرین، دوره
نويسنده:عباس اشرفی ؛ نويسنده:محمدامین مولایی ؛ ويراستار:سنور حریری - مهر و ماه نو - 304 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 4 سال 1397 - 5000 نسخه - 100000 ریال - 3 -303-317-600-978 انتخاب
10- ریاضی 2 یازدهم: آموزش، تمرین، دوره
نويسنده:عباس اشرفی ؛ نويسنده:محمدامین مولایی ؛ ويراستار:سنور حریری - مهر و ماه نو - 304 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 6 سال 1397 - 2500 نسخه - 120000 ریال - 3 -303-317-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2