لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(4)
چاپ مجدد (1)
تالیف (2)
ترجمه (3)
تهران (5)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (5) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- اصول پرستاری کوزیر 2018 (مفاهیم، فرآیندها و تمرینات)
نويسنده:اودری برمن ؛ نويسنده:شرلی اسنایدر ؛ نويسنده:جرالین فرندسن - حیدری - دیویی: 610.73 - 520 صفحه - جلد 5 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1980000 ریال - 3 -107-489-600-978 انتخاب
2- آشنایی با ساختار و مقررات اورژانس پیش‌بیمارستانی
نويسنده:سیدمحسن چاوشی ؛ نويسنده:محمد پرورش‌مسعود ؛ نويسنده:حمید آسایش - حیدری - دیویی: 616.0252 - 128 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 400000 ریال - 7 -109-489-600-978 انتخاب
3- پرستاری بزرگسالان و سالمندان برونر و سودارث: بیماری‌های قلب و عروق
نويسنده:جنیس‌ال. هینکل ؛ نويسنده:سوزان‌سی.‌اوکانل اسملتزر ؛ نويسنده:کری‌اچ. چیور - حیدری - دیویی: 610.73677 - 392 صفحه - جلد 9 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 400000 ریال - 9 -134-489-600-978 انتخاب
4- اصول پرستاری کوزیر 2018 (مفاهیم، فرآیندها و تمرینات)
نويسنده:اودری برمن ؛ نويسنده:شرلی اسنایدر ؛ نويسنده:جرالین فرندسن - حیدری - دیویی: 610.73 - 500 صفحه - (در5جلد ) - جلد 4 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1980000 ریال - 6 -106-489-600-978 انتخاب
5- آشنایی با ساختار و مقررات اورژانس پیش‌بیمارستانی
نويسنده:سیدمحسن چاوشی ؛ نويسنده:محمد پرورش‌مسعود ؛ نويسنده:حمید آسایش - حیدری - دیویی: 616.0252 - 128 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 200000 ریال - 7 -109-489-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1