لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(41)
چاپ مجدد (613)
تالیف (644)
ترجمه (10)
تهران (644)
شهرستان (10)
كودك و نوجوان (613)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (654) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- هشت بهشت: هشت اثر منظوم همراه با شرح حالی از نگارنده
نويسنده:مهدی آذریزدی - اشرفی - دیویی: 8fa1.62 - 48 صفحه - وزیری - چاپ 9 سال 1370 - 200 ریال - انتخاب
2- ده حکایت: از زبان بسته‌ها - برگزیده از منابع ایرانی
نويسنده:مهدی آذریزدی - اشرفی - دیویی: 8fa3.62 - 58 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 10 سال 1372 - 5000 نسخه - 550 ریال - انتخاب
3- زایمان بدون درد با هیپنوتیزم
نويسنده:ویلیام کروجر ؛ مترجم:رضا جمالیان ؛ ويراستار:مهدی آذریزدی - نوید شیراز - دیویی: 610 - 235 صفحه - چاپ 1 سال 1369 - 3000 نسخه - 950 ریال - انتخاب
4- قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب: قصه‌های برگزیده از چهارده معصوم (ع)
نويسنده:مهدی آذریزدی - موسسه انتشارات‌ امیرکبیر، کتابهای‌ شکوفه - دیویی: 8fa3.62 - 211 صفحه - (در8جلد ) - جلد 8 - چاپ 6 سال 1369 - 11000 نسخه - 700 ریال - انتخاب
5- متن کامل و اصیل مثنوی ‌معنوی با فهرست‌های اعلام و آیات و قصص مثنوی مطابق نسخه مشهور و معتبر تصحیح نیکلسون با رسم‌الخط متداول روز به انضمام مقدمه و ملا
نويسنده:جلال‌الدین‌محمدبن‌محمد مولوی ؛ به‌اهتمام:مهدی آذریزدی ؛ مصحح:رنلدالین نیکلسون - فردوس - دیویی: 8fa1.31 - 1275 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1374 - 3500 نسخه - 25000 ریال - انتخاب
6- قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب: قصه‌های برگزیده از مرزبان‌نامه
نويسنده:مهدی آذریزدی ؛ ويراستار:محمد میرکیانی ؛ تصويرگر:محمد بهرامی - موسسه انتشارات‌ امیرکبیر، کتابهای‌ شکوفه - دیویی: 8fa3.62 - 120 صفحه - (در8جلد ) - جلد 2 - رقعی (شومیز) - چاپ 57 سال 1392 - 5000 نسخه - 30000 ریال - 7 -166-300-964-978 انتخاب
7- قصه های خوب برای بچه های خوب (جلد6): قصه شیخ عطار
نويسنده:مهدی آذریزدی - موسسه انتشارات‌ امیرکبیر، کتابهای‌ شکوفه - دیویی: 8fa3.62 - 138 صفحه - رقعی - چاپ 14 سال 1368 - 22000 نسخه - 420 ریال - انتخاب
8- قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب: ق‍ص‍ه‌ه‍ای‌ ب‍رگ‍زی‍ده‌ از س‍ن‍دب‍ادنامه و ق‍اب‍وس‍ن‍ام‍ه‌
نويسنده:مهدی آذریزدی ؛ تصويرگر:حسن شریف - موسسه انتشارات‌ امیرکبیر، کتابهای‌ شکوفه - دیویی: 8fa3.62 - 126 صفحه - (در8جلد ) - جلد 3 - وزیری - چاپ 15 سال 1364 - 22000 نسخه - 140 ریال - انتخاب
9- قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب: ق‍ص‍ه‌ه‍ای‌ ب‍رگ‍زی‍ده‌ از م‍ث‍ن‍وی‌ م‍ول‍وی‌
نويسنده:مهدی آذریزدی ؛ تصويرگر:مرتضی ممیز - موسسه انتشارات‌ امیرکبیر، کتابهای‌ شکوفه - دیویی: 8fa3.62 - 144 صفحه - (در8جلد ) - جلد 4 - رقعی - چاپ 14 سال 1364 - 22000 نسخه - 160 ریال - انتخاب
10- قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب: قصه‌های چهارده معصوم (ع)
نويسنده:مهدی آذریزدی ؛ ويراستار:مصطفی رحماندوست ؛ تصويرگر:نگین فراهانی - موسسه انتشارات‌ امیرکبیر، کتابهای‌ شکوفه - دیویی: 8fa3.62 - 194 صفحه - (در8جلد ) - جلد 8 - رقعی (شومیز) - چاپ 34 سال 1391 - 1000 نسخه - 34700 ریال - 8 -172-300-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 66