لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(40)
چاپ مجدد (603)
تالیف (633)
ترجمه (10)
تهران (633)
شهرستان (10)
كودك و نوجوان (602)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (643) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- حق و ناحق
نويسنده:مهدی آذریزدی - اشراقی - دیویی: 8fa3.62 - 40 صفحه - جلد 2 - وزیری - چاپ 9 سال 1370 - 200 ریال - انتخاب
2- قصه‌ها و مثل‌ها: نمونه‌هایی از مثل‌های قصه‌دار
نويسنده:مهدی آذریزدی ؛ نقاش:شهلا تجویدی - اشرفی - دیویی: 8fa3.62 - 68 صفحه - چاپ 8 سال 1370 - 10000 نسخه - 200 ریال - انتخاب
3- قصه‌های تازه از کتابهای کهن: مرد و نامرد
نويسنده:مهدی آذریزدی - اشرفی - دیویی: 8fa3.62 - 80 صفحه - جلد 6 - وزیری (شومیز) - چاپ 10 سال 1372 - 5000 نسخه - 550 ریال - انتخاب
4- قصه‌ها و مثل‌ها: نمونه‌هایی از مثل‌های قصه‌دار
نويسنده:مهدی آذریزدی ؛ نقاش:شهلا تجویدی ؛ شاعر:پوپک سعیدی - اشرفی - دیویی: 8fa3.62 - 68 صفحه - چاپ 6 سال 1369 - 5000 نسخه - 200 ریال - انتخاب
5- هشت بهشت: هشت اثر منظوم همراه با شرح حالی از نگارنده
نويسنده:مهدی آذریزدی - اشرفی - دیویی: 8fa1.62 - 46 صفحه - چاپ 7 سال 1369 - 4000 نسخه - 160 ریال - انتخاب
6- قصه‌های تازه از کتابهای کهن: ده حکایت
نويسنده:مهدی آذریزدی ؛ نقاش:محمد تجویدی - اشرفی - دیویی: 8fa3.62 - 58 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 11 سال 1374 - 10000 نسخه - 1800 ریال - انتخاب
7- Les bonnes histoires pour les bons enfants (Trois contes pour enfants
نويسنده:مهدی آذریزدی ؛ مترجم:مهناز احدی ؛ ويراستار:عاطفه نوارچی - انصاریان - دیویی: 8fa3.62 - 32 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 1 -439-219-964-978 انتخاب
8- قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب: قصه‌های برگزیده از کلیله و دمنه
نويسنده:مهدی آذریزدی ؛ ويراستار:محمد میرکیانی - موسسه انتشارات‌ امیرکبیر، کتابهای‌ شکوفه - دیویی: 8fa3.62 - 128 صفحه - (در8جلد ) - جلد 1 - رقعی (شومیز) - چاپ 57 سال 1392 - 1000 نسخه - 30000 ریال - 1 -030-300-964-978 انتخاب
9- قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب: قصه‌های برگزیده از قصه‌های قرآن
نويسنده:مهدی آذریزدی ؛ ويراستار:محمد میرکیانی ؛ تصويرگر:مرتضی ممیز - موسسه انتشارات‌ امیرکبیر، کتابهای‌ شکوفه - دیویی: 8fa3.62 - 232 صفحه - (در8جلد ) - جلد 5 - رقعی (شومیز) - چاپ 51 سال 1392 - 1000 نسخه - 53000 ریال - 8 -169-300-964-978 انتخاب
10- قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب: قصه‌های برگزیده از گلستان و ملستان
نويسنده:مهدی آذریزدی ؛ ويراستار:مصطفی رحماندوست ؛ تصويرگر:علی‌اکبر صادقی - موسسه انتشارات‌ امیرکبیر، کتابهای‌ شکوفه - دیویی: 8fa3.62 - 196 صفحه - (در8جلد ) - جلد 7 - رقعی (شومیز) - چاپ 49 سال 1392 - 1000 نسخه - 45000 ریال - 1 -171-300-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 65