لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(41)
چاپ مجدد (627)
تالیف (658)
ترجمه (10)
تهران (658)
شهرستان (10)
كودك و نوجوان (627)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (668) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب: قصه‌های برگزیده از مرزبان‌نامه
نويسنده:مهدی آذریزدی - موسسه انتشارات‌ امیرکبیر، کتابهای‌ شکوفه - دیویی: 8fa3.62 - 144 صفحه - (در8جلد ) - جلد 2 - رقعی (شومیز) - چاپ 30 سال 1386 - 9000 ریال - 7 -166-300-964-978 انتخاب
2- قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب: قصه‌های برگزیده از سندبادنامه و قابوسنامه
نويسنده:مهدی آذریزدی ؛ ويراستار:محمد میرکیانی ؛ تصويرگر:سارا خرامان - موسسه انتشارات‌ امیرکبیر، کتابهای‌ شکوفه - دیویی: 8fa3.62 - 104 صفحه - (در8جلد ) - جلد 3 - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1394 - 95000 ریال - 9 -711-300-964-978 انتخاب
3- قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب: قصه‌های برگزیده از سندبادنامه و قابوسنامه
نويسنده:مهدی آذریزدی ؛ ويراستار:محمد میرکیانی ؛ تصويرگر:سارا خرامان - موسسه انتشارات‌ امیرکبیر، کتابهای‌ شکوفه - دیویی: 8fa3.62 - 104 صفحه - (در8جلد ) - جلد 3 - رقعی (شومیز) - چاپ 64 سال 1395 - 35000 ریال - 4 -167-300-964-978 انتخاب
4- قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب: قصه‌های برگزیده از آثار شیخ عطار
نويسنده:مهدی آذریزدی - موسسه انتشارات‌ امیرکبیر، کتابهای‌ شکوفه - دیویی: 8fa3.62 - 134 صفحه - (در8جلد ) - جلد 6 - رقعی (شومیز) - چاپ 28 سال 1388 - 12000 ریال - 4 -170-300-964-978 انتخاب
5- قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب: قصه‌های چهارده معصوم (ع)
نويسنده:مهدی آذریزدی ؛ ويراستار:مصطفی رحماندوست ؛ تصويرگر:نگین فراهانی - موسسه انتشارات‌ امیرکبیر، کتابهای‌ شکوفه - دیویی: 8fa3.62 - 192 صفحه - جلد 8 - رقعی (شومیز) - چاپ 52 سال 1396 - 65000 ریال - 8 -172-300-964-978 انتخاب
6- قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب: قصه‌های برگزیده از آثار شیخ عطار
نويسنده:مهدی آذریزدی ؛ تصويرگر:فرشید مثقالی - موسسه انتشارات‌ امیرکبیر، کتابهای‌ شکوفه - دیویی: 8fa3.62 - 134 صفحه - (در8جلد ) - جلد 6 - رقعی (شومیز) - چاپ 19 سال 1376 - 3200 ریال - 3 -030-300-964 انتخاب
7- متن کامل و اصیل مثنوی‌ معنوی با فهرست‌های اعلام و آیات و قصص مثنوی مطابق نسخه مشهور و معتبر تصحیح نیکلسون با رسم‌الخط متداول روز به انضمام مقدمه و ملا
نويسنده:جلال‌الدین‌محمدبن‌محمد مولوی ؛ به‌اهتمام:مهدی آذریزدی ؛ مصحح:رنلدالین نیکلسون - پژوهش - دیویی: 8fa1.31 - 1282 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 5 سال 1378 - 35000 ریال - 6 -26-5624-964 انتخاب
8- خیر و شر: یک داستان از "هفت گنبد" نظامی گنجوی
نويسنده:مهدی آذریزدی ؛ نقاش:محمد تجویدی - اشرفی - دیویی: 8fa3.62 - 48 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1390 - 10000 ریال - 4 -72-5597-964-978 انتخاب
9- قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب: قصه‌های برگزیده از کلیله و دمنه
نويسنده:مهدی آذریزدی ؛ ويراستار:محمد میرکیانی - موسسه انتشارات‌ امیرکبیر، کتابهای‌ شکوفه - دیویی: 8fa3.62 - 128 صفحه - (در8جلد ) - جلد 1 - رقعی (شومیز) - چاپ 60 سال 1392 - 35000 ریال - 1 -030-300-964-978 انتخاب
10- قصه‌ها و مثل‌ها: نمونه‌هایی از مثل‌های قصه‌دار
نويسنده:مهدی آذریزدی - اشرفی - دیویی: 8fa3.62 - 70 صفحه - وزیری - چاپ 9 سال 1370 - 250 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 67