لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(75)
چاپ مجدد (77)
تالیف (85)
ترجمه (67)
تهران (151)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (133)
كمك درسی و آموزشی (7)

تعداد یافت شده (152) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تاریخ و تمدن بین‌النهرین: تاریخ سیاسی
نويسنده:یوسف مجیدزاده ؛ ويراستار:احمدحب‌علی موجانی ؛ ويراستار:هایده عبدالحسین‌زاده - مرکز نشر دانشگاهی - 508 صفحه - (در3جلد ) - جلد 1 - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1392 - 1000 نسخه - 140000 ریال - 3 -0841-01-964-978 انتخاب
2- علوم 4: زمین و فضا
نويسنده:شهره یوسفی ؛ ويراستار:فاطمه قاسم‌زاده ؛ ويراستار:بتول فتح‌الله - شرکت انتشارات فنی ایران - 28 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 3 سال 1394 - 10000 نسخه - 36000 ریال - 4 -575-389-964-978 انتخاب
3- ما کنجکاویم: ما از سیگار بدمان می‌آید! ما خطرهای مواد مخدر را می‌شناسیم! ما با خطرهای سرب آشنا می‌شویم!
نويسنده: گروه نویسندگان ؛ مترجم:هایده عبدالحسین‌زاده ؛ مترجم:بهناز کمالی - شرکت انتشارات فنی ایران - 40 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 3000 نسخه - 45000 ریال - 8 -522-389-964-978 انتخاب
4- طرح‌های کار مربی: برای کار با کودکان 3 تا 5 سال
نويسنده:فریبا کیهانی ؛ نويسنده:منصوره سیدشریفی ؛ نويسنده:رقیه یزدان‌دوست - شرکت انتشارات فنی ایران،سازمان بهزیستی کشور،دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی - 280 صفحه - جلد 3 - رحلی (شومیز) - چاپ 7 سال 1396 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 2 -409-389-964-978 انتخاب
5- وقتی بیرون می‌رویم
نويسنده:کری فین ؛ مترجم:هایده کروبی ؛ ويراستار:هایده عبدالحسین‌زاده - شرکت انتشارات فنی ایران، کتابهای نردبان - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 2000 نسخه - 50000 ریال - 9 -806-389-964-978 انتخاب
6- ریاضی 1: 1 و 2 و 3
نويسنده:فریبا کیهانی ؛ ويراستار:فاطمه قاسم‌زاده ؛ ويراستار:بتول فتح‌الله - شرکت انتشارات فنی ایران - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1393 - 10000 نسخه - 28000 ریال - 1 -550-389-964-978 انتخاب
7- ریاضی 3: این 5 انگشت
نويسنده: گروه مولفان شرکت انتشارات فنی ایران ؛ ويراستار:هایده عبدالحسین‌زاده ؛ تصويرگر:عرفان ستاری‌جاوید - شرکت انتشارات فنی ایران، کتابهای نردبان - 36 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 10000 نسخه - 50000 ریال - 6 -667-389-964-978 انتخاب
8- رنگ
نويسنده:فریبا کیهانی ؛ ويراستار:فاطمه قاسم‌زاده ؛ ويراستار:بتول فتح‌الله - شرکت انتشارات فنی ایران - 40 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1391 - 10000 نسخه - 30000 ریال - 9 -413-389-964-978 انتخاب
9- غر می‌زنم، غر می‌زنم، غر می‌زنم ...
نويسنده:جولیا کوک ؛ مترجم:هایده عبدالحسین‌زاده ؛ تصويرگر:آنیتا دوفالا - شرکت انتشارات فنی ایران، کتابهای نردبان - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 3000 نسخه - 70000 ریال - 4 -064-477-600-978 انتخاب
10- وقتی به خانه‌ی دوستمان می‌رویم
نويسنده:آماندااف. دورینگ ؛ مترجم:هایده کروبی ؛ ويراستار:هایده عبدالحسین‌زاده - شرکت انتشارات فنی ایران، کتابهای نردبان - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 80000 ریال - 0 -033-477-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 16