لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(82)
چاپ مجدد (128)
تالیف (122)
ترجمه (88)
تهران (209)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (189)
كمك درسی و آموزشی (7)

تعداد یافت شده (210) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- طرح‌های کار مربی: برای کار با کودکان 3 تا 5 سال
نويسنده:فاطمه قاسم‌زاده ؛ نويسنده:منصوره سیدشریفی ؛ نويسنده:فریبا کیهانی - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 372.21076 - 284 صفحه - (در3جلد ) - جلد 1 - رحلی (شومیز) - چاپ 5 سال 1393 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 8 -407-389-964-978 انتخاب
2- ریاضی 2 (1 و 2 و 3)
نويسنده:فریبا کیهانی ؛ ويراستار:فاطمه قاسم‌زاده ؛ ويراستار:بتول فتح‌الله - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 510.76 - 36 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1391 - 10000 نسخه - 20000 ریال - 2 -412-389-964-978 انتخاب
3- علوم 1: گیاهان و جانوران
نويسنده:شهره یوسفی ؛ ويراستار:فاطمه قاسم‌زاده ؛ ويراستار:بتول فتح‌الله - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 507 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 10000 نسخه - 20000 ریال - 3 -572-389-964-978 انتخاب
4- لاک‌پشت سبز
نويسنده:آرتی تپ ؛ مترجم:هایده عبدالحسین‌زاده - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 813 - 32 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 2000 نسخه - 400000 ریال - 8 -478-389-964-978 انتخاب
5- وقتی تلفن می‌زنیم
نويسنده:کری فین ؛ مترجم:هایده کروبی ؛ ويراستار:هایده عبدالحسین‌زاده - شرکت انتشارات فنی ایران، کتابهای نردبان - دیویی: 395 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 2000 نسخه - 50000 ریال - 6 -807-389-964-978 انتخاب
6- زورگویی آزارمان می‌دهد! دعوا ناراحتمان می‌کند!
مترجم:فرخ‌لقا رئیس‌دانا ؛ ويراستار:هایده عبدالحسین‌زاده - شرکت انتشارات فنی ایران، کتابهای نردبان - دیویی: 305.231 - 28 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 2000 نسخه - 8 -845-389-964-978 انتخاب
7- علوم 3: علوم فیزیکی
نويسنده:شهره یوسفی ؛ ويراستار:فاطمه قاسم‌زاده ؛ ويراستار:بتول فتح‌الله - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 372.21 - 24 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 3 سال 1394 - 10000 نسخه - 22000 ریال - 7 -574-389-964-978 انتخاب
8- من که تقصیر ندارم!
نويسنده:جولیا کوک ؛ مترجم:هایده عبدالحسین‌زاده ؛ تصويرگر:کلسی دوویرد - شرکت انتشارات فنی ایران، کتابهای نردبان - دیویی: 305.231 - 36 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 2000 نسخه - 70000 ریال - 8 -037-477-600-978 انتخاب
9- وقتی به خانه‌ی دوستمان می‌رویم
نويسنده:آماندااف. دورینگ ؛ مترجم:هایده کروبی ؛ ويراستار:هایده عبدالحسین‌زاده - شرکت انتشارات فنی ایران، کتابهای نردبان - دیویی: 395.5 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 80000 ریال - 0 -033-477-600-978 انتخاب
10- قانون برای من نیست
نويسنده:جولیا کوک ؛ مترجم:هایده عبدالحسین‌زاده ؛ مترجم:شهرام رجب‌زاده - شرکت انتشارات فنی ایران، کتابهای نردبان - دیویی: 305.231 - 36 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 2000 نسخه - 140000 ریال - 4 -035-477-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 21