لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(88)
چاپ مجدد (136)
تالیف (125)
ترجمه (99)
تهران (223)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (198)
كمك درسی و آموزشی (8)

تعداد یافت شده (224) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- طرح‌های کار مربی: برای کار با کودکان 3 تا 5 سال
نويسنده:فریبا کیهانی ؛ نويسنده:منصوره سیدشریفی ؛ نويسنده:رقیه یزدان‌دوست - شرکت انتشارات فنی ایران،سازمان بهزیستی کشور،دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی - دیویی: 372.21076 - 280 صفحه - جلد 3 - رحلی (شومیز) - چاپ 7 سال 1396 - 150000 ریال - 2 -409-389-964-978 انتخاب
2- علوم 3: علوم فیزیکی
نويسنده:شهره یوسفی ؛ ويراستار:فاطمه قاسم‌زاده ؛ ويراستار:بتول فتح‌الله - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 507 - 24 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 31000 ریال - 7 -574-389-964-978 انتخاب
3- رفتارهای سرمیزی
نويسنده:جولیا کوک ؛ مترجم:هایده عبدالحسین‌زاده ؛ تصويرگر:آنیتا دوفالا - شرکت انتشارات فنی ایران، کتابهای نردبان - دیویی: 305.231 - 36 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 70000 ریال - 0 -062-477-600-978 انتخاب
4- حرف زدن از مدرسه، کنارآمدن با تغییرات
نويسنده:جین آویرام ؛ مترجم:هایده عبدالحسین‌زاده ؛ تصويرگر:پیتر آور - شرکت انتشارات فنی ایران، کتابهای نردبان - دیویی: 395 - 24 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 25000 ریال - 7 -021-477-600-978 انتخاب
5- ما به دیگران احترام می‌گذاریم! ما مسئول بدن خود هستیم!
مترجم:امیرحسین میرزائیان ؛ مترجم:عبدالرضا شهبازی ؛ ويراستار:هایده عبدالحسین‌زاده - شرکت انتشارات فنی ایران، کتابهای نردبان - دیویی: 305.231 - 28 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 1 -860-389-964-978 انتخاب
6- علوم 1: گیاهان و جانوران
نويسنده:شهره یوسفی ؛ ويراستار:فاطمه قاسم‌زاده ؛ ويراستار:بتول فتح‌الله - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 372.21 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 7 سال 1398 - 140000 ریال - 3 -572-389-964-978 انتخاب
7- ریاضی 1: ویژه‌ی کودکان 3 تا 4 سال
نويسنده:فریبا کیهانی ؛ ويراستار:فاطمه قاسم‌زاده ؛ ويراستار:بتول فتح‌الله - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 510.76 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 9 سال 1398 - 140000 ریال - 1 -550-389-964-978 انتخاب
8- برنامه می‌خوام چی‌کار؟
نويسنده:جولیا کوک ؛ مترجم:هایده عبدالحسین‌زاده ؛ تصويرگر:میشل‌هازلوود هاید - شرکت انتشارات فنی ایران، کتابهای نردبان - دیویی: 650.1 - 36 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 200000 ریال - 2 -141-477-600-978 انتخاب
9- رنگ
نويسنده:فریبا کیهانی ؛ ويراستار:شهره یوسفی ؛ ويراستار:فاطمه قاسم‌زاده - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 752 - 40 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 30000 ریال - 9 -413-389-964-978 انتخاب
10- جنگ قورباغه‌ها: تقویت کار گروهی، پشتکار
نويسنده:سیندی کنی ؛ نويسنده:دوگ پیترسون ؛ مترجم:خورشید همتی‌آهویی - شرکت انتشارات فنی ایران، کتابهای نردبان - دیویی: 813 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 9 -905-389-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 23