لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(5)
چاپ مجدد (2)
تالیف (3)
ترجمه (4)
تهران (7)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (5)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (7) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- نیمار پسر جادوگر
نويسنده:مایکل پارت ؛ مترجم:سپیده تقدسی ؛ ويراستار:حسن هوشمند - موسسه اندیشه کهن‌پرداز - دیویی: 796.334092 - 120 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 500 نسخه - 140000 ریال - 9 -33-7961-600-978 انتخاب
2- شازده کوچولو
نويسنده:آنتوان‌دو سنت‌اگزوپری ؛ مترجم:حمیدرضا بیات ؛ ويراستار:سپیده تقدسی - اندیشه کهن‌پرداز - دیویی: 843.912 - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 125000 ریال - 7 -37-7961-600-978 انتخاب
3- اطلس دانش آموزی بدن انسان
گردآورنده:سپیده تقدسی - کهن‌پرداز - دیویی: 611.00222 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 180000 ریال - 2 -45-7961-600-978 انتخاب
4- آشنایی با بدن انسان
نويسنده:سپیده تقدسی - اندیشه کهن - دیویی: 612 - 24 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 100000 ریال - 5 -28-7961-600-978 انتخاب
5- نیمار پسر جادوگر
نويسنده:مایکل پارت ؛ مترجم:سپیده تقدسی ؛ ويراستار:حسن هوشمند - موسسه اندیشه کهن‌پرداز - دیویی: 796.334092 - 120 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 1000 نسخه - 140000 ریال - 9 -33-7961-600-978 انتخاب
6- اطلس مصور دایناسورها
گردآورنده:سپیده تقدسی - کهن‌پرداز - دیویی: 567.9 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 180000 ریال - 9 -46-7961-600-978 انتخاب
7- شازده کوچولو
نويسنده:آنتوان‌دو سنت‌اگزوپری ؛ مترجم:حمیدرضا بیات ؛ ويراستار:سپیده تقدسی - اندیشه کهن‌پرداز - دیویی: 843.912 - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 1000 نسخه - 140000 ریال - 7 -37-7961-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1