لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(2)
چاپ مجدد (0)
تالیف (2)
ترجمه (0)
تهران (2)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (2) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- افسانه عشق
شاعر:بهناز طاهرزاده ؛ ويراستار:مجید اورعی - اسرار دانش - دیویی: 8fa1.62 - 102 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 100000 ریال - 0 -118-986-964-978 انتخاب
2- دستور زبان فارسی (به زبان ساده)
نويسنده:بهناز طاهرزاده - اسرار دانش - دیویی: 4fa5 - 47 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 500 نسخه - 180000 ریال - 3 -133-986-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1