لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(9)
چاپ مجدد (0)
تالیف (8)
ترجمه (1)
تهران (9)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (8)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (9) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- من نفرت انگیز 1
نويسنده:کبری قیصری ؛ عكاس:ایمان سجادی - معیار علم - دیویی: 741.5 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 120000 ریال - 5 -08-6247-622-978 انتخاب
2- ترول‌ها
گردآورنده:مبین سجادی ؛ عكاس:ایمان سجادی - معیار علم - دیویی: 741.5 - 34 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 120000 ریال - 6 -91-5461-600-978 انتخاب
3- کوکو
گردآورنده:مبین سجادی ؛ عكاس:ایمان سجادی - معیار علم - دیویی: 741.5 - 36 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 120000 ریال - 6 -01-6247-622-978 انتخاب
4- لک‌لک‌ها
گردآورنده:ایمان سجادی - معیار علم - دیویی: 741.5 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 120000 ریال - 4 -05-6247-622-978 انتخاب
5- من نفرت انگیز 2
گردآورنده:ایمان سجادی - معیار علم - دیویی: 741.5 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 120000 ریال - 2 -09-6247-622-978 انتخاب
6- عصر یخبندان: دوره برخورد
گردآورنده:ایمان سجادی - معیار علم - دیویی: 741.5 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 120000 ریال - 7 -04-6247-622-978 انتخاب
7- اسمورف‌ها در دهکده گمشده
گردآورنده:مبین سجادی ؛ عكاس:ایمان سجادی - معیار علم - دیویی: 813 - 36 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 120000 ریال - 3 -76-5461-600-978 انتخاب
8- بچه رئیس
گردآورنده:ایمان سجادی - معیار علم - دیویی: 741.5 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 120000 ریال - 0 -03-6247-622-978 انتخاب
9- صبح جادویی: شش عادتی که قبل از ساعت 8 صبح زندگی‌تان را متحول خواهد کرد
نويسنده:هال الرود ؛ مترجم:سپیده فخارزاده ؛ ويراستار:ایمان سجادی - معیار علم،انجمن صنفی مترجمان - دیویی: 155.9042 - 254 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 300000 ریال - 0 -29-6247-622-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1