لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(13)
چاپ مجدد (3)
تالیف (16)
ترجمه (0)
تهران (16)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (11)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (16) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- ماهیها و صیاد
نويسنده: جعفریان ؛ نقاش:ناصر آراسته - شرکت توسعه کتابخانه‌های ایران - دیویی: 8fa3 - 17 صفحه - چاپ 1 سال 1361 - 120 ریال - انتخاب
2- طوقی و صیاد(کلیله ودمنه )
نقاش:ناصر آراسته - موسسه تحقیقاتی و علمی الغدیر - دیویی: 8fa3.62 - چاپ 1 سال 1360 - 100 ریال - انتخاب
3- معارف جنگ
زيرنظر:ناصر آراسته - ایران سبز - دیویی: 955.0843 - 664 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1393 - 180000 ریال - 9 -91-7607-964-978 انتخاب
4- زاهد و دزد( کلیله ودمنه )
نويسنده:عزیزالله جعفریان ؛ نقاش:ناصر آراسته - شرکت توسعه کتابخانه‌های ایران - دیویی: 8fa3.62 - 20 صفحه - خشتی - چاپ 1 سال 1362 - 120 ریال - انتخاب
5- شیر و شغال ( کتاب سیزدهم )
نويسنده:عزیزالله جعفریان ؛ نقاش:ناصر آراسته - شرکت توسعه کتابخانه‌های ایران - دیویی: 8fa3.62 - 16 صفحه - خشتی - چاپ 2 سال 1366 - 150 ریال - انتخاب
6- دو کبوتر (کلیله و دمنه)
نويسنده: جعفریان ؛ نقاش:ناصر آراسته - موسسه تحقیقاتی و علمی الغدیر - دیویی: 8fa8 - چاپ 1 سال 1360 - 100 ریال - انتخاب
7- نیم نگاهی به مدیریت، طرح و برنامه در قرآن
نويسنده:ناصر آراسته - ایران سبز - دیویی: 297.159 - 78 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 8000 ریال - 2 -58-7607-964-978 انتخاب
8- زاهد و دزد( کلیله ودمنه )
نويسنده:عزیزالله جعفریان ؛ نقاش:ناصر آراسته - شرکت توسعه کتابخانه‌های ایران - دیویی: 8fa3.62 - 20 صفحه - خشتی - چاپ 2 سال 1366 - 150 ریال - انتخاب
9- صیادوماهی (کلیله ودمنه )
نويسنده:عزیزالله جعفریان ؛ نقاش:ناصر آراسته - شرکت توسعه کتابخانه‌های ایران - دیویی: 8fa3.62 - 20 صفحه - خشتی - چاپ 1 سال 1362 - 120 ریال - انتخاب
10- عشق سرخ: وجه‌الله الاحمر، حماسه حضرت امام حسین (ع)
به‌اهتمام:ناصر آراسته ؛ به‌اهتمام:صالح افشارتویسرکانی - ایران سبز - دیویی: 297.953 - 300 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1390 - 40000 ریال - 2 -87-7607-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2