لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(13)
چاپ مجدد (3)
تالیف (16)
ترجمه (0)
تهران (16)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (11)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (16) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- زاهد و دزد( کلیله ودمنه )
نويسنده:عزیزالله جعفریان ؛ نقاش:ناصر آراسته - شرکت توسعه کتابخانه‌های ایران - 20 صفحه - خشتی - چاپ 2 سال 1366 - 5000 نسخه - 150 ریال - انتخاب
2- نیم نگاهی به مدیریت، طرح و برنامه در قرآن
نويسنده:ناصر آراسته - ایران سبز - 78 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 3000 نسخه - 8000 ریال - 2 -58-7607-964-978 انتخاب
3- زاهد و دزد( کلیله ودمنه )
نويسنده:عزیزالله جعفریان ؛ نقاش:ناصر آراسته - شرکت توسعه کتابخانه‌های ایران - 20 صفحه - خشتی - چاپ 1 سال 1362 - 5000 نسخه - 120 ریال - انتخاب
4- حصرشکنان
نويسنده:شاداب عسگری ؛ زيرنظر:ناصر آراسته ؛ زيرنظر:سیدناصر حسینی - سوره سبز - 256 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 4000 نسخه - 150000 ریال - 9 -58-6240-600-978 انتخاب
5- معارف جنگ
زيرنظر:ناصر آراسته - ایران سبز - 664 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1393 - 3000 نسخه - 180000 ریال - 9 -91-7607-964-978 انتخاب
6- موش و گربه (کلیله ودمنه )
نويسنده: جعفریان ؛ نقاش:ناصر آراسته - موسسه تحقیقاتی و علمی الغدیر - چاپ 1 سال 1360 - 100 نسخه - انتخاب
7- ماهیها و صیاد
نويسنده: جعفریان ؛ نقاش:ناصر آراسته - شرکت توسعه کتابخانه‌های ایران - 17 صفحه - چاپ 1 سال 1361 - 120 ریال - انتخاب
8- دو کبوتر (کلیله و دمنه)
نويسنده: جعفریان ؛ نقاش:ناصر آراسته - موسسه تحقیقاتی و علمی الغدیر - چاپ 1 سال 1360 - 100 ریال - انتخاب
9- روباه وخر(کلیله ودمنه )
نويسنده: جعفریان ؛ نقاش:ناصر آراسته - موسسه تحقیقاتی و علمی الغدیر - چاپ 1 سال 1360 - 100 ریال - انتخاب
10- صیادوماهی (کلیله ودمنه )
نويسنده:عزیزالله جعفریان ؛ نقاش:ناصر آراسته - شرکت توسعه کتابخانه‌های ایران - 20 صفحه - خشتی - چاپ 1 سال 1362 - 5000 نسخه - 120 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2