لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(13)
چاپ مجدد (3)
تالیف (16)
ترجمه (0)
تهران (16)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (11)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (16) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- حصرشکنان
نويسنده:شاداب عسگری ؛ زيرنظر:ناصر آراسته ؛ زيرنظر:سیدناصر حسینی - سوره سبز - دیویی: 955.0843 - 256 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 4000 نسخه - 150000 ریال - 9 -58-6240-600-978 انتخاب
2- معارف جنگ
زيرنظر:ناصر آراسته - ایران سبز - دیویی: 955.0843 - 664 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1393 - 3000 نسخه - 180000 ریال - 9 -91-7607-964-978 انتخاب
3- موش و گربه (کلیله ودمنه )
نويسنده: جعفریان ؛ نقاش:ناصر آراسته - موسسه تحقیقاتی و علمی الغدیر - دیویی: 8fa8 - چاپ 1 سال 1360 - 100 نسخه - انتخاب
4- کلیاتی از جنگ و مواردی از دفاع مقدس
نويسنده:ناصر آراسته ؛ ويراستار:حسین مبارکی ؛ نويسنده:رحیم نائبی - ایران سبز - دیویی: 955.08430922 - 100 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 2000 نسخه - 15000 ریال - 6 -76-7607-964-978 انتخاب
5- طوقی و صیاد(کلیله ودمنه )
نقاش:ناصر آراسته - موسسه تحقیقاتی و علمی الغدیر - دیویی: 8fa3.62 - چاپ 1 سال 1360 - 100 ریال - انتخاب
6- دو کبوتر (کلیله و دمنه)
نويسنده: جعفریان ؛ نقاش:ناصر آراسته - موسسه تحقیقاتی و علمی الغدیر - دیویی: 8fa8 - چاپ 1 سال 1360 - 100 ریال - انتخاب
7- نیم نگاهی به مدیریت، طرح و برنامه در قرآن
نويسنده:ناصر آراسته - ایران سبز - دیویی: 297.159 - 78 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 3000 نسخه - 8000 ریال - 2 -58-7607-964-978 انتخاب
8- زاهد و دزد( کلیله ودمنه )
نويسنده:عزیزالله جعفریان ؛ نقاش:ناصر آراسته - شرکت توسعه کتابخانه‌های ایران - دیویی: 8fa3.62 - 20 صفحه - خشتی - چاپ 1 سال 1362 - 5000 نسخه - 120 ریال - انتخاب
9- روباه وخر(کلیله ودمنه )
نويسنده: جعفریان ؛ نقاش:ناصر آراسته - موسسه تحقیقاتی و علمی الغدیر - دیویی: 8fa3.62 - چاپ 1 سال 1360 - 100 ریال - انتخاب
10- صیادوماهی (کلیله ودمنه )
نويسنده:عزیزالله جعفریان ؛ نقاش:ناصر آراسته - شرکت توسعه کتابخانه‌های ایران - دیویی: 8fa3.62 - 20 صفحه - خشتی - چاپ 1 سال 1362 - 5000 نسخه - 120 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2