لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(42)
چاپ مجدد (95)
تالیف (3)
ترجمه (134)
تهران (134)
شهرستان (3)
كودك و نوجوان (29)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (137) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- عرفان و فیزیک جدید
نويسنده:مایکل تالبوت ؛ مترجم:مجتبی عبدالله‌نژاد - هرمس - دیویی: 215 - 254 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1392 - 100000 ریال - 0 -676-363-964-978 انتخاب
2- به طرف صفر
نويسنده:آگاتا(میلر) کریستی ؛ مترجم:مجتبی عبدالله‌نژاد - هرمس، کتابهای کارآگاه - دیویی: 823.912 - 264 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 34000 ریال - 4 -508-363-964-978 انتخاب
3- دست پنهان
مترجم:مجتبی عبدالله‌نژاد ؛ نويسنده:آگاتا(میلر) کریستی - هرمس - دیویی: 823.912 - 218 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 30000 ریال - 0 -621-363-964-978 انتخاب
4- معمای کارائیب
نويسنده:آگاتا(میلر) کریستی ؛ مترجم:مجتبی عبدالله‌نژاد - هرمس، کتابهای کارآگاه - دیویی: 823.912 - 252 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 40000 ریال - 1 -707-363-964-978 انتخاب
5- خطر در خانه آخر
نويسنده:آگاتا(میلر) کریستی ؛ مترجم:مجتبی عبدالله‌نژاد - هرمس، کتابهای کارآگاه - دیویی: 823.912 - 248 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 7 سال 1396 - 130000 ریال - 3 -787-363-964-978 انتخاب
6- افسانه‌های مردم سوئیس
گردآورنده:فریتس مولرگوگنبول ؛ مترجم:مجتبی عبدالله‌نژاد - کتابهای کیمیا - دیویی: 398.209494 - 254 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1384 - 14000 ریال - 9 -057-363-964 انتخاب
7- هندرسون: شاه باران
نويسنده:سال بلو ؛ مترجم:مجتبی عبدالله‌نژاد - فرهنگ نشر نو،آسیم - دیویی: 813.52 - 450 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1398 - 680000 ریال - 7 -51-7439-600-978 انتخاب
8- مواجهه با مرگ
نويسنده:برایان مگی ؛ مترجم:مجتبی عبدالله‌نژاد - فرهنگ نشر نو - دیویی: 823.914 - 598 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1398 - 900000 ریال - 7 -32-8547-600-978 انتخاب
9- نوشابه با سیانور
نويسنده:آگاتا(میلر) کریستی ؛ مترجم:مجتبی عبدالله‌نژاد - هرمس - دیویی: 823.912 - 268 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1399 - 400000 ریال - 5 -613-363-964-978 انتخاب
10- قتل در خوابگاه دانشجویی
نويسنده:آگاتا(میلر) کریستی ؛ مترجم:مجتبی عبدالله‌نژاد - هرمس، کتابهای کارآگاه - دیویی: 823.912 - 246 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1392 - 80000 ریال - 4 -780-363-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 14