لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(42)
چاپ مجدد (74)
تالیف (3)
ترجمه (113)
تهران (113)
شهرستان (3)
كودك و نوجوان (25)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (116) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- عرفان و فیزیک جدید
نويسنده:مایکل تالبوت ؛ مترجم:مجتبی عبدالله‌نژاد - هرمس - دیویی: 215 - 256 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1393 - 1000 نسخه - 140000 ریال - 0 -676-363-964-978 انتخاب
2- جشن هالووین
نويسنده:آگاتا(میلر) کریستی ؛ مترجم:مجتبی عبدالله‌نژاد - هرمس، کتابهای کارآگاه - دیویی: 823.914 - 272 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 2000 نسخه - 55000 ریال - 9 -756-363-964-978 انتخاب
3- قتل در خانه کشیش
نويسنده:آگاتا(میلر) کریستی ؛ مترجم:مجتبی عبدالله‌نژاد - هرمس، کتابهای کارآگاه - دیویی: 823.912 - 308 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1391 - 1000 نسخه - 50000 ریال - 6 -575-363-964-978 انتخاب
4- مواجهه با مرگ
نويسنده:برایان مگی ؛ مترجم:مجتبی عبدالله‌نژاد - فرهنگ نشر نو،آسیم - دیویی: 823.914 - 582 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 1100 نسخه - 690000 ریال - 7 -32-8547-600-978 انتخاب
5- افسانه‌های مردم سوئیس
گردآورنده:فریتس مولرگوگنبول ؛ مترجم:مجتبی عبدالله‌نژاد - کتابهای کیمیا - دیویی: 398.209494 - 254 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1384 - 2000 نسخه - 14000 ریال - 9 -057-363-964 انتخاب
6- قتل در خوابگاه دانشجویی
نويسنده:آگاتا(میلر) کریستی ؛ مترجم:مجتبی عبدالله‌نژاد - هرمس، کتابهای کارآگاه - دیویی: 823.912 - 246 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1397 - 300 نسخه - 200000 ریال - 4 -780-363-964-978 انتخاب
7- خطر در خانه آخر
نويسنده:آگاتا(میلر) کریستی ؛ مترجم:مجتبی عبدالله‌نژاد - هرمس، کتابهای کارآگاه - دیویی: 823.912 - 246 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1396 - 600 نسخه - 130000 ریال - 3 -787-363-964-978 انتخاب
8- شب بی‌پایان
نويسنده:آگاتا(میلر) کریستی ؛ مترجم:مجتبی عبدالله‌نژاد - هرمس، کتابهای کارآگاه - دیویی: 823.912 - 282 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1393 - 2000 نسخه - 100000 ریال - 9 -48-7100-964-978 انتخاب
9- خطر در خانه آخر
نويسنده:آگاتا(میلر) کریستی ؛ مترجم:مجتبی عبدالله‌نژاد - هرمس، کتابهای کارآگاه - دیویی: 823.91 - 246 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 2000 نسخه - 55000 ریال - 3 -787-363-964-978 انتخاب
10- شرارتی زیرآفتاب
نويسنده:آگاتا(میلر) کریستی ؛ مترجم:مجتبی عبدالله‌نژاد - هرمس، کتابهای کارآگاه - دیویی: 823.912 - 260 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1391 - 1500 نسخه - 50000 ریال - 9 -574-363-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 12