لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(42)
چاپ مجدد (81)
تالیف (3)
ترجمه (120)
تهران (120)
شهرستان (3)
كودك و نوجوان (25)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (123) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- جیب پر از چاودار
نويسنده:آگاتا(میلر) کریستی ؛ مترجم:مجتبی عبدالله‌نژاد - هرمس، کتابهای کارآگاه - دیویی: 912.823 - 264 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 35000 ریال - 8 -612-363-964-978 انتخاب
2- عرفان و فیزیک جدید
نويسنده:مایکل تالبوت ؛ مترجم:مجتبی عبدالله‌نژاد - هرمس - دیویی: 215 - 254 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1392 - 100000 ریال - 0 -676-363-964-978 انتخاب
3- قضیه نامه‌های عاشقانه
نويسنده:آگاتا(میلر) کریستی ؛ مترجم:مجتبی عبدالله‌نژاد - هرمس، کتابهای کارآگاه - دیویی: 823.912 - 340 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 230000 ریال - 5 -978-363-964-978 انتخاب
4- در هتل برترام
نويسنده:آگاتا(میلر) کریستی ؛ مترجم:مجتبی عبدالله‌نژاد - هرمس، کتابهای کارآگاه - دیویی: 823.912 - 274 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 100000 ریال - 9 -686-363-964-978 انتخاب
5- در هتل برترام
نويسنده:آگاتا(میلر) کریستی ؛ مترجم:مجتبی عبدالله‌نژاد - هرمس، کتابهای کارآگاه - دیویی: 823.912 - 274 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 45000 ریال - 9 -686-363-964-978 انتخاب
6- مرگ خانم مگینتی
مترجم:مجتبی عبدالله‌نژاد - هرمس، کتابهای کارآگاه - دیویی: 823.912 - 272 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1396 - 165000 ریال - 6 -632-363-964-978 انتخاب
7- الهه انتقام
نويسنده:آگاتا(میلر) کریستی ؛ مترجم:مجتبی عبدالله‌نژاد - هرمس، کتابهای کارآگاه - دیویی: 823.912 - 298 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 100000 ریال - 1 -611-363-964-978 انتخاب
8- عرفان و فیزیک جدید
نويسنده:مایکل تالبوت ؛ مترجم:مجتبی عبدالله‌نژاد - هرمس - دیویی: 215 - 246 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 8 سال 1397 - 200000 ریال - 0 -676-363-964-978 انتخاب
9- دست پنهان
مترجم:مجتبی عبدالله‌نژاد ؛ نويسنده:آگاتا(میلر) کریستی - هرمس - دیویی: 823.912 - 218 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 30000 ریال - 0 -621-363-964-978 انتخاب
10- شب بی‌پایان
نويسنده:آگاتا(میلر) کریستی ؛ مترجم:مجتبی عبدالله‌نژاد - هرمس، کتابهای کارآگاه - دیویی: 823.912 - 278 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 12000 ریال - 5 -48-7100-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 13