لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(68)
چاپ مجدد (167)
تالیف (45)
ترجمه (190)
تهران (192)
شهرستان (43)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (6)

تعداد یافت شده (235) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مرده‌ای که حالش خوب است
نويسنده:احمد آرام - نشر افق - 232 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 2200 نسخه - 23000 ریال - 1 -155-369-964 انتخاب
2- ترجمه الحیاه
نويسنده:محمد حکیمی ؛ نويسنده:محمدرضا حکیمی ؛ نويسنده:علی حکیمی - دلیل ما - 582 صفحه - جلد 3 - وزیری (سلفون) - چاپ 10 سال 1391 - 2000 نسخه - 3 -054-397-964-978 انتخاب
3- حدسها و ابطالها
نويسنده:کارل ریموندپوپر ؛ مترجم:احمد آرام - انتشار - 576 صفحه - وزیری - چاپ 1 سال 1363 - 3000 نسخه - 1400 ریال - انتخاب
4- متفکران اسلام: جغرافیادانان، علوم ریاضی و طبیعی
نويسنده:برنار کارادوو ؛ مترجم:احمد آرام - دفتر نشر فرهنگ اسلامی - 100 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1359 - انتخاب
5- کیمیای سعادت (جلد 2)
نويسنده:محمدبن‌محمد غزالی ؛ مصحح:احمد آرام - گنجینه - 464 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1372 - 3350 نسخه - 9000 ریال - انتخاب
6- اسلام و دنیوی‌گری (سکولاریسم)
نويسنده:محمدنقیب عطاس ؛ مترجم:احمد آرام - موسسه مطالعات اسلامی دانشگاه تهران - دانشگاه مک گیل،موسسه بین‌المللی اندیشه - 196 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1375 - 2000 نسخه - 5500 ریال - انتخاب
7- ترجمه الحیاه
نويسنده:محمد حکیمی ؛ نويسنده:سیدمحمد حکیمی ؛ نويسنده:علی حکیمی - دفتر نشر فرهنگ اسلامی - 584 صفحه - جلد 3 - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1378 - 1000 نسخه - 16500 ریال - 3 -051-430-964 انتخاب
8- ترجمه الحیاه
نويسنده:محمد حکیمی ؛ نويسنده:سیدمحمد حکیمی ؛ نويسنده:علی حکیمی - دلیل ما - 768 صفحه - (در12جلد ) - جلد 2 - وزیری (سلفون) - چاپ 11 سال 1395 - 2000 نسخه - 6 -053-397-964-978 انتخاب
9- کیمیای سعادت
نويسنده:محمدبن‌محمد غزالی ؛ مصحح:احمد آرام - گنجینه - 520 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری (گالینگور) - چاپ 11 سال 1390 - 3000 نسخه - 6 -81-6152-964-978 انتخاب
10- کیمیای سعادت
نويسنده:محمدبن‌محمد غزالی ؛ مصحح:احمد آرام - موسسه‌ انتشاراتی ‌پروهان - 496 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (سلفون) - چاپ 2 سال 1385 - 5000 نسخه - 35000 ریال - 964-8639-06-X انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 24