لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(68)
چاپ مجدد (165)
تالیف (44)
ترجمه (189)
تهران (190)
شهرستان (43)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (6)

تعداد یافت شده (233) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- علم به کجا می‌رود؟
نويسنده:ماکس پلانک ؛ مترجم:احمد آرام ؛ مقدمه:آلبرت اینشتین - شرکت سهامی انتشار - 304 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 500 نسخه - 105000 ریال - 9 -334-325-964-978 انتخاب
2- خدا و انسان در قرآن: معنیشناسی جهانبینی قرآنی
نويسنده:توشیهکیو ایزوتسو ؛ مترجم:احمد آرام - شرکت سهامی انتشار - 344 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1391 - 200 نسخه - 125000 ریال - 0 -113-325-964-978 انتخاب
3- خدا و انسان در قرآن: معنیشناسی جهانبینی قرآنی
نويسنده:توشیهکیو ایزوتسو ؛ مترجم:احمد آرام - شرکت سهامی انتشار - 344 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 9 سال 1393 - 1100 نسخه - 185000 ریال - 0 -113-325-964-978 انتخاب
4- تاریخ تمدن: مشرق زمین: گاهواره تمدن
نويسنده:ویلیام‌جیمز دورانت ؛ مترجم:احمد آرام ؛ مترجم:عسکری پاشائی - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - 1148 صفحه - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 11 سال 1385 - 1000 نسخه - 0 -000-445-964 انتخاب
5- اثبات وجود خدا
نويسنده:جان کلوودمونسما ؛ مترجم:احمد آرام - سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی - 352 صفحه - رقعی - چاپ 5 سال 1362 - 20000 نسخه - 250 ریال - انتخاب
6- تاریخ تمدن: مشرق زمین گاهواره تمدن
نويسنده:ویلیام‌جیمز دورانت ؛ مترجم:احمد آرام ؛ مترجم:عسکری پاشائی - سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی - 1256 صفحه - وزیری - چاپ 1 سال 1365 - 10000 نسخه - 3200 ریال - انتخاب
7- اختر فیزیک هسته‌ای
نويسنده:ژان اودوز ؛ نويسنده:سیلوی وکلر ؛ مترجم:محمود اسراری - سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی - 119 صفحه - 5000 نسخه - 550 ریال - انتخاب
8- ترجمه الحیاه
نويسنده:محمد حکیمی ؛ نويسنده:محمدرضا حکیمی ؛ نويسنده:علی حکیمی - دلیل ما - 780 صفحه - (در12جلد ) - جلد 6 - وزیری (سلفون) - چاپ 8 سال 1395 - 2000 نسخه - 4 -057-397-964-978 انتخاب
9- علم، نظریه و انسان
نويسنده:اروین شرودینگر ؛ مترجم:احمد آرام - شرکت سهامی انتشار - 288 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 500 نسخه - 250000 ریال - 6 -335-325-964-978 انتخاب
10- چگونه مسئله را حل کنیم
نويسنده:جورج پولیا ؛ مترجم:احمد آرام - کیهان - 230 صفحه - چاپ 2 سال 1370 - 3000 نسخه - 1200 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 24