لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(3)
چاپ مجدد (2)
تالیف (4)
ترجمه (1)
تهران (5)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (5) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- کتابچه لغت آلمانی - فارسی
نويسنده:رضا چگینی ؛ ويراستار:اشتفانی فون‌گمینگن ؛ ويراستار:تورج آرامش - رضا چگینی،ماکس‌ هوبر - 64 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 3000 نسخه - 15000 ریال - 1 -2813-06-964 انتخاب
2- سفری به نیکارگوآ
نويسنده:تورج آرامش - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 268 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1362 - 3300 نسخه - 325 ریال - انتخاب
3- درود بر کاتولونیا: گزارشی ازجنگ داخلی اسپانیا
نويسنده:جورج اورول ؛ مترجم:تورج آرامش - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 236 صفحه - چاپ 2 سال 1361 - 250 ریال - انتخاب
4- نامه‌ها و گزارش‌های پزشکی یاکوب ادواردپولاک از ایران، 1862 - 1852
مترجم:افسانه(گشتر) جلیل‌زاده ؛ مترجم:تورج آرامش ؛ مقدمه:کارل هولوبار - چوگان - 138 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 20 نسخه - 150000 ریال - 0 -55-5682-964-978 انتخاب
5- نامه‌ها و گزارش‌های پزشکی یاکوب ادواردپولاک از ایران، 1862 - 1852
مترجم:افسانه(گشتر) جلیل‌زاده ؛ مترجم:تورج آرامش ؛ مقدمه:کارل هولوبار - چوگان - 130 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 300 نسخه - 10000 ریال - 0 -55-5682-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1