لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(11)
چاپ مجدد (22)
تالیف (31)
ترجمه (2)
تهران (29)
شهرستان (4)
كودك و نوجوان (30)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (33) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- طوطی کچل
نويسنده:حسین دستوم ؛ مترجم:احمد عربانی - تهران لیات،قصه خونه - دیویی: 8fa3.62 - 12 صفحه - خشتی - چاپ 3 سال 1368 - 155 ریال - انتخاب
2- موش قهرمان
نويسنده:حسین دستوم ؛ نقاش:احمد عربانی - تهران لیات،قصه خونه - دیویی: 8fa3.62 - 16 صفحه - خشتی - چاپ 3 سال 1368 - 155 ریال - انتخاب
3- گربه خوش باور
نويسنده:نازی دستوم ؛ نقاش:احمد عربانی - لیات - دیویی: 8fa3 - (در1جلد ) - چاپ 3 سال 1369 - 155 ریال - انتخاب
4- موش قهرمان
نويسنده:حسین دستوم ؛ نقاش:احمد عربانی - تهران لیات،قصه خونه - دیویی: 8fa3 - 12 صفحه - خشتی - چاپ 2 سال 1366 - 120 ریال - انتخاب
5- رنگ‌آمیزی
نويسنده:احمد عربانی ؛ نقاش:سعیده سروش - گسترش - دیویی: 750 - 135 صفحه - چاپ 1 سال 1368 - 135 ریال - انتخاب
6- مرغ ماهیخوار
بازنويسي:حسین دستوم ؛ تصويرگر:احمد عربانی - خشایار - دیویی: 8fa3.62 - 16 صفحه - وزیری - چاپ 7 سال 1371 - 200 ریال - انتخاب
7- موش و گربه
نويسنده:حسین دستوم ؛ تصويرگر:احمد عربانی - تهران لیات - دیویی: 8fa3.62 - 12 صفحه - بیاضی - چاپ 1 سال 1363 - 90 ریال - انتخاب
8- تبرطلائی
مترجم:احمد عربانی - کاملیا - دیویی: 813 - 8 صفحه - رحلی - چاپ 1 سال 1363 - 100 ریال - انتخاب
9- موش و گربه
نويسنده:حسین دستوم ؛ تصويرگر:احمد عربانی - تهران لیات - دیویی: 8fa3.62 - 12 صفحه - (در1جلد ) - چاپ 3 سال 1369 - 155 ریال - انتخاب
10- موش و گربه
نويسنده:حسین دستوم ؛ تصويرگر:احمد عربانی - تهران لیات - دیویی: 8fa3.62 - 12 صفحه - خشتی - چاپ 2 سال 1366 - 120 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4