لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(2)
چاپ مجدد (0)
تالیف (2)
ترجمه (0)
تهران (2)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (2) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تست‌های حساسیت دارویی مایکوباکتریوم به روش مولکولار = Susceptibility Testing: Multiplex - PCR, PCR-SSCP and PCR-ELISA Mycovacteriology Research Center
نويسنده:محمد ورهرام ؛ نويسنده:پریسا فرنیا ؛ نويسنده:کیمیا تقوی - مرکز آموزشی،پژوهشی،درمانی سل و بیماریهای ریوی دکتر مسیح دانشوری - 108 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 90000 ریال - 7 -03-5069-600-978 انتخاب
2- بیماریهای ریوی و روشهای مداخله‌ای ریه
گردآورنده:عاطفه عابدینی ؛ نويسنده:کیمیا تقوی ؛ نويسنده:نگار بندگانی - رزا - 112 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 200000 ریال - 3 -34-6356-622-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1