لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(2)
چاپ مجدد (0)
تالیف (0)
ترجمه (2)
تهران (2)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (2) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مسخ (داستان مصور)
مترجم:مجتبی حیرت ؛ اقتباس گر:پیتر کوپر - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، کتاب‌های پرنده آبی - دیویی: 741.5973 - 82 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 100000 ریال - 8 -476-436-600-978 انتخاب
2- جنایت و مکافات: داستان مصور
مترجم:مجتبی حیرت ؛ تصويرگر:آلن کورکوس - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، کتاب‌های پرنده آبی - دیویی: 741.56973 - 118 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 100000 ریال - 9 -677-436-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1