لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(5)
چاپ مجدد (2)
تالیف (0)
ترجمه (7)
تهران (7)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (6)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (7) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- پادشاه آهنین
نويسنده:جولی کاکاوا ؛ مترجم:نجلا محقق ؛ ويراستار:منا تابش - باژ - دیویی: 813.6 - 344 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 295000 ریال - 0 -65-9871-600-978 انتخاب
2- پادشاه آهنین
نويسنده:جولی کاکاوا ؛ مترجم:یاسمن میرزاپور ؛ ويراستار:مریم چراغ‌پورنیکو - آذرباد - دیویی: 813.6 - 348 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 335000 ریال - 9 -93-8537-600-978 انتخاب
3- رویازاد آهنین: دختر آهنین
نويسنده:جولی کاکاوا ؛ مترجم:نجلا محقق ؛ گرافيست:خسرو خسروی - باژ - دیویی: 813.6 - 336 صفحه - جلد 2 - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1399 - 520000 ریال - 1 -010-219-622-978 انتخاب
4- ملکه آهنین
نويسنده:جولی کاکاوا ؛ مترجم:نجلا محقق ؛ ويراستار:منا تابش - باژ - دیویی: 813.6 - 344 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1399 - 535000 ریال - 7 -063-219-622-978 انتخاب
5- ملکه آهنین
نويسنده:جولی کاکاوا ؛ مترجم:نجلا محقق ؛ ويراستار:منا تابش - باژ - دیویی: 813.6 - 344 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 455000 ریال - 7 -063-219-622-978 انتخاب
6- شوالیه آهن = (The iron knight)
نويسنده:جولی کاکاوا ؛ مترجم:یاسمن میرزاپور ؛ ويراستار:محسن نیکو - آذرباد - دیویی: 813.6 - 352 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 445000 ریال - 3 -81-6312-622-978 انتخاب
7- رویازاد آهنین: دختر آهنین
نويسنده:جولی کاکاوا ؛ مترجم:نجلا محقق ؛ گرافيست:خسرو خسروی - باژ - دیویی: 813.6 - 338 صفحه - جلد 2 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 445000 ریال - 1 -010-219-622-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1