لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(8)
چاپ مجدد (3)
تالیف (0)
ترجمه (11)
تهران (8)
شهرستان (3)
كودك و نوجوان (10)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (11) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- ربودن فینیکس
نويسنده:جاس استرلینگ ؛ مترجم:نجلا محقق - طلوع ققنوس - دیویی: 823.92 - 342 صفحه - رحلی کوچک (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 660000 ریال - 5 -14-6679-622-978 انتخاب
2- ملکه آهنین
نويسنده:جولی کاکاوا ؛ مترجم:نجلا محقق ؛ ويراستار:منا تابش - باژ - دیویی: 813.6 - 344 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 455000 ریال - 7 -063-219-622-978 انتخاب
3- ملکه آهنین
نويسنده:جولی کاکاوا ؛ مترجم:نجلا محقق ؛ ويراستار:منا تابش - باژ - دیویی: 813.6 - 344 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1399 - 535000 ریال - 7 -063-219-622-978 انتخاب
4- رویازاد آهنین: دختر آهنین
نويسنده:جولی کاکاوا ؛ مترجم:نجلا محقق ؛ گرافيست:خسرو خسروی - باژ - دیویی: 813.6 - 336 صفحه - جلد 2 - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1399 - 520000 ریال - 1 -010-219-622-978 انتخاب
5- در جست‌و‌جوی کریستال
نويسنده:جاس استرلینگ ؛ مترجم:نجلا محقق ؛ ويراستار:ناهید علیخانی - طلوع ققنوس - دیویی: 823.92 - 320 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 680000 ریال - 3 -18-6679-622-978 انتخاب
6- شوالیه آهنین
نويسنده:جولی کاگاوا ؛ مترجم:نجلا محقق ؛ ويراستار:منا تابش - باژ - دیویی: 813.6 - 326 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1399 - 510000 ریال - 2 -068-219-622-978 انتخاب
7- شوالیه آهنین
نويسنده:جولی کاگاوا ؛ مترجم:نجلا محقق ؛ ويراستار:منا تابش - باژ - دیویی: 813.6 - 326 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 425000 ریال - 2 -068-219-622-978 انتخاب
8- سقوط میستی
نويسنده:جاس استرلینگ ؛ مترجم:نجلا محقق ؛ ويراستار:ناهید علیخانی - طلوع ققنوس - دیویی: 823.92 - 412 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 950000 ریال - 5 -30-6679-622-978 انتخاب
9- سایه روباه
نويسنده:جولی کاگاوا ؛ مترجم:نجلا محقق ؛ ويراستار:حسین شهرابی - باژ - دیویی: 813.6 - 396 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 580000 ریال - 5 -140-219-622-978 انتخاب
10- پادشاه آهنین
نويسنده:جولی کاکاوا ؛ مترجم:نجلا محقق ؛ ويراستار:منا تابش - باژ - دیویی: 813.6 - 344 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 295000 ریال - 0 -65-9871-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2