لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(1)
چاپ مجدد (1)
تالیف (0)
ترجمه (2)
تهران (2)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (2) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آزادی: هر روز برای همان روز زندگی کن
نويسنده:پائولو کوئیلو ؛ مترجم:پروانه طاهری ؛ مترجم:انسیه فدایی - عطر کاج - دیویی: 896.342 - 256 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 320000 ریال - 5 -5-99833-622-978 انتخاب
2- آزادی: هر روز برای همان روز زندگی کن
نويسنده:پائولو کوئیلو ؛ مترجم:پروانه طاهری ؛ مترجم:انسیه فدایی - عطر کاج - دیویی: 896.342 - 256 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 320000 ریال - 5 -5-99833-622-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1