لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(4)
چاپ مجدد (2)
تالیف (0)
ترجمه (6)
تهران (6)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (6)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (6) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- داستان اسباب‌بازی: شماره اول
نويسنده:جسی‌بلیز اسنایدر ؛ مترجم:محمدحسین فرد ؛ تصويرگر:ناتان واتسون - همراهان جوان - دیویی: 813 - 24 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 185000 ریال - 7 -97-6474-600-978 انتخاب
2- داستان اسباب‌بازی: شماره دوم
نويسنده:جسی‌بلیز اسنایدر ؛ مترجم:محمدحسین فرد ؛ تصويرگر:ناتان واتسون - همراهان جوان - دیویی: 813 - 22 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1399 - 185000 ریال - 4 -98-6474-600-978 انتخاب
3- داستان اسباب‌بازی: شماره چهارم
نويسنده:جسی‌بلیز اسنایدر ؛ مترجم:محمدحسین فرد ؛ تصويرگر:ناتان واتسون - همراهان جوان - دیویی: 813 - 24 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 150000 ریال - 5 -14-6327-622-978 انتخاب
4- داستان اسباب‌بازی: شماره اول
نويسنده:جسی‌بلیز اسنایدر ؛ مترجم:محمدحسین فرد ؛ تصويرگر:ناتان واتسون - همراهان جوان - دیویی: 813 - 24 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 150000 ریال - 7 -97-6474-600-978 انتخاب
5- داستان اسباب‌بازی: شماره دوم
نويسنده:جسی‌بلیز اسنایدر ؛ مترجم:محمدحسین فرد ؛ تصويرگر:ناتان واتسون - همراهان جوان - دیویی: 813 - 24 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 150000 ریال - 4 -98-6474-600-978 انتخاب
6- داستان اسباب‌بازی: شماره سوم
نويسنده:جسی‌بلیز اسنایدر ؛ مترجم:محمدحسین فرد ؛ ويراستار:علی فرد - همراهان جوان - دیویی: 813 - 22 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 150000 ریال - 8 -13-6327-622-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1