لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(22)
چاپ مجدد (0)
تالیف (21)
ترجمه (1)
تهران (22)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (22) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- راهنمای مدیریت پژوهش: برنامه‌ریزی و اولویت‌بندی تحقیقات منطقه‌ای
نويسنده:ویلم جانسن ؛ نويسنده:علی کیسی ؛ مترجم:محمدحسن عصاره - وزارت جهاد سازندگی، شرکت جهاد تحقیقات و آموزش - دیویی: 658 - 208 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 15000 ریال - 2 -8-91900-964 انتخاب
2- راهبرد طب سنتی سازمان جهانی بهداشت 2023 - 2014 به همراه: خلاصه راهبرد طب سنتی سازمان جهانی بهداشت (2005 - 2002)...
گردآورنده:حسین رضایی‌زاده ؛ گردآورنده:طیبه طاهری‌پناه ؛ مقدمه:علی‌اکبر ولایتی - المعی - دیویی: 362.1042 - 188 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1393 - 140000 ریال - 5 -99-7553-964-978 انتخاب
3- تحقیقات ژنتیک و اصلاح گیاهان مرتعی و جنگلی ایران (8)
ويراستار:سیدرضا طبایی‌عقدایی ؛ ويراستار:عباس قمری‌زارع ؛ ويراستار:محمدحسن عصاره - موسسه ‌تحقیقات‌ جنگلها و مراتع - دیویی: 581 - 148 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 8000 ریال - 9 -137-473-964 انتخاب
4- اکالیپتوس: شناخت، معرفی و ازدیاد با استفاده از فناوریهای نوین
نويسنده:محمدحسن عصاره ؛ نويسنده:حسین سردابی ؛ ويراستار:اصغر احمدی - موسسه ‌تحقیقات‌ جنگلها و مراتع - دیویی: 634.973766 - 704 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1386 - 100000 ریال - 6 -254-473-964-978 انتخاب
5- طرح برخی دیدگاهها در زمینه: حمایت و حفاظت در جنگلها و مراتع ایران
ويراستار:محمدحسن عصاره ؛ ويراستار:هوشنگ فرخجسته - موسسه ‌تحقیقات‌ جنگلها و مراتع - دیویی: 632 - 50 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 5000 ریال - 5 -206-473-964 انتخاب
6- تحقیقات جنگل و صنوبر ایران
ويراستار:محمدحسن عصاره ؛ ويراستار:خسرو ثاقب‌طالبی ؛ ويراستار:حسن مداح‌عارفی - موسسه ‌تحقیقات‌ جنگلها و مراتع - دیویی: 634.9752 - 156 صفحه - جلد 10 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 13000 ریال - 4 -165-473-964 انتخاب
7- سند راهبردی توسعه تحقیقات منابع طبیعی ایران: مبانی، راهبردها و راهکارها
نويسنده:محمدحسن عصاره ؛ نويسنده:سیدجعفر سیداخلاقی ؛ ويراستار:اصغر احمدی - موسسه ‌تحقیقات‌ جنگلها و مراتع - دیویی: 333.7095592 - 380 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 20000 ریال - 3 -297-473-964-978 انتخاب
8- تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران
نويسنده:عادل جلیلی ؛ نويسنده:محمدحسن عصاره ؛ نويسنده:علی‌اصغر رمک‌معصومی - موسسه ‌تحقیقات‌ جنگلها و مراتع - دیویی: 674 - 94 صفحه - جلد 15 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 5000 ریال - 5 -125-473-964 انتخاب
9- زنبورهای گالزای بلوط ایران
نويسنده:ابراهیم صادقی ؛ نويسنده:محمدحسن عصاره ؛ نويسنده:مجید توکلی - موسسه ‌تحقیقات‌ جنگلها و مراتع - دیویی: 634.97216 - 304 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 90000 ریال - 6 -308-473-964-978 انتخاب
10- تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران
نويسنده:عادل جلیلی ؛ نويسنده:محمدحسن عصاره ؛ نويسنده:علی‌اصغر رمک‌معصومی - موسسه ‌تحقیقات‌ جنگلها و مراتع - دیویی: 674 - 94 صفحه - جلد 16 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 6500 ریال - 7 -141-473-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3